Zaloguj | Zarejestruj | Pomoc

Horoskop urodzinowy

Pozwala przewidzieć życie osoby urodzonej w danym dniu, poprzez analizę układu planet w momencie urodzin, pozwala wskazać Twe silne i słabe strony.

Pomaga odkryć Ci wrodzone talenty i zdolności, odkrywa paranormalne czynniki przynoszące szczęście lub kłopoty (numery, liczby daty etc).

Wskazuje najważniejsze momenty w życiu, wraz z próbą wskazania odpowiedzi jaką drogę wybrać w momencie rozterki.

Wybierz miesiąc:


-> Styczeń
-> Luty
-> Marzec
-> Kwiecień
-> Maj
-> Czerwiec
-> Lipiec
-> Sierpień
-> Wrzesień
-> Październik
-> Listopad
-> Grudzień

Horoskop na dzień 10 sierpnia


Klucz powodzenia życiowego w jego własnym rêku spoczywa... wszystko w życiu zawdziêczaŚ bêdzie samemu sobie. Nie jest to bowiem człowiek przeciêtny i gdyby urodził siê nawet w sferze niższej - zostanie wyniesionym ponad swe pochodzenie. Już jego młodośŚ wypełniają wysiłki długotrwałe, a dziêki wielkiej odwadze, jaką okazuje w połączeniu ze stałością - może zostaŚ człowiekiem popularnym. Uprzejmy, sympatyczny, pracowity - czas swłj chêtnie poświêca na studia. Stopniowo zdobywa bogactwo. Umysł jego jest uzdolniony niezwykle i bardzo wszechstronny - a dziêki jego wysiłkom intelektualnym oraz umiejêtności przyswajania sobie rłżnych idei i pomysłłw - jego życie może wywrzeŚ wpływ na otoczenie i nawet odbiŚ siê na własnym społeczeąstwie. Obdarzony jest rłwnież wielką oryginalnością, zdolnością czynienia wynalazkłw i odkryŚ a także umiejêtnością układania świetnych projektłw. Doskonale też orientuje siê w rłżnorodnych dziedzinach wiedzy, a czas jego wypełniają badania, z ktłrych potrafi niezwykle umiejêtnie wyprowadzaŚ swe wyniki. Dziêki wrodzonej potêżnej inteligencji, niezwykle łatwo przyswaja sobie wszelkie teorie naukowe. Prawy i prawdomłwny - może osiągnąŚ niezwykłe znaczenie życiowe i byŚ podziwianym ogłlnie za swe pożyteczne dla społeczeąstwa czyny. Kobieta tak urodzona - jest żywa i dośŚ popêdliwa, młwi dużo, a słowa jej nie zawsze są miłe. Poza tym jest jednakże osobą myślącą i dobroduszną. Niechaj siê strzeże ognia. Cechują ją silne namiêtności i uczucia. Dzieci nie bêdzie mieŚ wiele. Choroby związane z tymi urodzinami - to stany gorączkowe, zapalne i niedomagania serca. Wszelkie niedomagania fizyczne odbijają siê przede wszystkim na biciu serca i nieprawidłowym krążeniu krwi. Najlepsze lekarstwa - to miłośŚ, spokłj, harmonijne otoczenie i codzienny okres samotności, w ktłrej pacjent może siê skupiŚ wewnêtrznie.Gry Planszowe | Internet Speed Test | smieszne filmiki | Kurs instruktora strzelectwa