Zaloguj | Zarejestruj | Pomoc

Horoskop urodzinowy

Pozwala przewidzieć życie osoby urodzonej w danym dniu, poprzez analizę układu planet w momencie urodzin, pozwala wskazać Twe silne i słabe strony.

Pomaga odkryć Ci wrodzone talenty i zdolności, odkrywa paranormalne czynniki przynoszące szczęście lub kłopoty (numery, liczby daty etc).

Wskazuje najważniejsze momenty w życiu, wraz z próbą wskazania odpowiedzi jaką drogę wybrać w momencie rozterki.

Wybierz miesiąc:


-> Styczeń
-> Luty
-> Marzec
-> Kwiecień
-> Maj
-> Czerwiec
-> Lipiec
-> Sierpień
-> Wrzesień
-> Październik
-> Listopad
-> Grudzień

Horoskop na dzień 14 sierpnia


Woli układaŚ plany i projektowaŚ aniżeli wykonywaŚ; nie lubi szczegłłłw. Ma zdolności handlowe. Jest usposobionym filantropijnie, pragnąłby przyjśŚ z pomocą ludzkości i ulżyŚ cierpiącym. Jest to doskonały organizator - a jego zdolności w tym kierunku specjalnie siê przejawiają w zakresie wojskowości. Lubi wszelkie sporty, a także z zamiłowaniem kolekcjonuje broą i trofea myśliwskie. W życiu jest samodzielnym. Zwłaszcza co do wychowania swych dzieci - nie słucha żadnych rad i nie idzie za wskazłwkami innych. Świetnie potrafi urządzaŚ przyjêcia dla swych gości. Wesoły, przywiązany do życia - nieraz popełnia wybryki i popada w kraącowośŚ. Wady. Czêsto wykazuje dużo lenistwa; rozmiłowany w zbytku i rozkoszy - lubi wypoczywaŚ, jak kot na słoącu. Typ nierozwiniêty, pragnie koniecznie komenderowaŚ i przewodziŚ nad innymi i chêtnie poddaje siê złudzeniom oraz iluzjom swej wspaniałości i krłlewskości. Wydaje mu siê, że jego osoba ma niesłychane znaczenie - i wobec tego traktuje z głry wszystkich niżej stojących i młodszych od siebie. Co mu grozi. Niezgoda z rodziną, a we własnym domu może byŚ narażonym na niebezpieczeąstwa - ewentualnie ze strony krewnych. Sam sobie szkodzi jak najwiêcej i jest swym najgorszym wrogiem. Dziêki swej nieostrożności - łatwo siê naraża. Do czego powinien dążyŚ? Niechaj unika jak najstaranniej narażania siê na niebezpieczeąstwo osobiste gdyż inaczej może przeżywaŚ wielkie katastrofy. Kobieta tak urodzona jest silnie przywiązana do swych dzieci, ktłrych ma niewielką ilośŚ. Gdy siê je gani lub gdy siê skarżyŚ na nie - włwczas matka wybucha gniewem gwałtownym, a gdy siê krzywdzi jej dzieci - może posunąŚ siê aż do okrucieąstwa. Jak wychowaŚ dziecko w tym dniu urodzone? Potrzebuje ono jak najstaranniejszego wychowania. Dziêki swemu poczuciu sprawiedliwości, wrodzonej szlachetności i poczuciu godności -bardzo silnie odczuwa wszelką niesprawiedliwośŚ doznaną. Gdy rodzice raz ustalą jakieś zasady wychowania - nie powinni ich zmieniaŚ ani naruszaŚ.Gry Planszowe | Internet Speed Test | smieszne filmiki | Kurs instruktora strzelectwa