Zaloguj | Zarejestruj | Pomoc

Horoskop urodzinowy

Pozwala przewidzieć życie osoby urodzonej w danym dniu, poprzez analizę układu planet w momencie urodzin, pozwala wskazać Twe silne i słabe strony.

Pomaga odkryć Ci wrodzone talenty i zdolności, odkrywa paranormalne czynniki przynoszące szczęście lub kłopoty (numery, liczby daty etc).

Wskazuje najważniejsze momenty w życiu, wraz z próbą wskazania odpowiedzi jaką drogę wybrać w momencie rozterki.

Wybierz miesiąc:


-> Styczeń
-> Luty
-> Marzec
-> Kwiecień
-> Maj
-> Czerwiec
-> Lipiec
-> Sierpień
-> Wrzesień
-> Październik
-> Listopad
-> Grudzień

Horoskop na dzień 16 maja


Wysokie uświadomienie połączone z dobrocią - to najgłłwniejsze cechy jego charakteru. A jednak potrafi on byŚ rłwnież surowy i bez skrupułłw, a chociaż jest usposobiony pokojowo - dąży jednak do władzy i osiągniêcia autorytetu. Wierzy niezachwianie we własną potêgê i jest przekonany o swych zdolnościach; okazuje wielką skrytośŚ i rezerwê. Pragnie on prowadziŚ życie człowieka publicznego, roztaczaŚ wszechstronną aktywnośŚ towarzyską, a spełnianie obowiązkłw społecznych sprawia mu przyjemnośŚ i daje zadowolenie. Lubi spokłj domowy i potrafi mimo całe przekonanie o swej słuszności i wielkości zdobyŚ siê na tolerancyjnośŚ i życzliwośŚ innych. Ma on wielu przyjaciłł i znajomych - ale tylko nieliczni z nich okażą siê pożyteczni w życiu. Związki zaś z przyjaciłłmi w interesach -przyniosą straty. Wrogowie - chociaż nieliczni przyczynią jednakże dużo zmartwienia. Sprawy majątkowe w młodości przedstawiają siê zazwyczaj nieszczegłlnie. Sytuacja materialna poprawia siê jednakże w połowie życia, a to dziêki zapobiegliwości jaką rozwija. Małżeąstwo osoby urodzonej dzisiaj nie jest wolne od dysharmonii.Gry Planszowe | Internet Speed Test | smieszne filmiki | Kurs instruktora strzelectwa