Zaloguj | Zarejestruj | Pomoc

Horoskop urodzinowy

Pozwala przewidzieć życie osoby urodzonej w danym dniu, poprzez analizę układu planet w momencie urodzin, pozwala wskazać Twe silne i słabe strony.

Pomaga odkryć Ci wrodzone talenty i zdolności, odkrywa paranormalne czynniki przynoszące szczęście lub kłopoty (numery, liczby daty etc).

Wskazuje najważniejsze momenty w życiu, wraz z próbą wskazania odpowiedzi jaką drogę wybrać w momencie rozterki.

Wybierz miesiąc:


-> Styczeń
-> Luty
-> Marzec
-> Kwiecień
-> Maj
-> Czerwiec
-> Lipiec
-> Sierpień
-> Wrzesień
-> Październik
-> Listopad
-> Grudzień

Horoskop na dzień 16 sierpnia


Jest impulsywny, nieco rozrzucony - ale w gruncie rzeczy ożywiają go życzliwe uczucia w stosunku do swego otoczenia, a dobro innych ma czêsto na celu. Skłonności jego są dośŚ altruistyczne a także i kosmopolityczne. Interesuje siê dobroczynnością publiczną a nie waha siê poświêciŚ swego czasu na dzieła miłosierdzia. Ma dużo siły charakteru i można na nim polegaŚ. Jest wiêcej sprawiedliwy aniżeli wspaniałomyślny. Mêżny, przezorny, odważny - jest to człowiek pogrążony w swych myślach, dążący do zbierania wiedzy i osiągniêcia mądrości. Okazuje też pewne skłonności filozoficzne. Jego temperament i uczucia są ogniste i porywające, a jego dobre serce przejawia siê zarłwno w słowach jak i w czynach. Zdolnym jest do wysiłkłw wytrwałych. Umysł jego jest bardzo ruchliwy i wynalazczy, a zachowanie siê może byŚ nieraz szorstkie - lecz serce zawsze poczciwe. Jest dobrym przyjacielem. W wyborze swych przyjaciłł czêsto jednak popełnia błêdy, ulegając pochlebcom lub też ludziom, ktłrzy potrafią staŚ siê mu niezbêdni. Jego sprawy sercowe rozwijają siê podobnie i chociaż dośŚ liczne -nieraz są niefortunne. Nieraz żeni siê poniżej swojej sfery, pragnąc mieŚ kogoś przy sobie, kto bêdzie ulegaŚ jego woli - ale najczêściej okazuje siê, że te przewidywania były mylne, a stanowisko żony po ślubie staje siê coraz bardziej dominujące. Jak młwiliśmy - jego uczucia są gorące a sympatie wszechstronne. Pragnąłby, aby wszyscy dookoła odczuwali do niego sympatiê. Znajduje zadowolenie w tym, gdy widzi, że jego praca przynosi pożytek innym i włwczas zdolnym jest do najwiêkszych wysiłkłw. Jego ambicje nie są zbyt wielkie; przywiązany jest do życia wiejskiego - lubi proste obyczaje i życie prymitywne. Co mu grozi? Czekają go w życiu wielkie przejścia i prace uciążliwe a trudne. W związku z zawodem spotykają go nieporozumienia.Gry Planszowe | Internet Speed Test | smieszne filmiki | Kurs instruktora strzelectwa