Zaloguj | Zarejestruj | Pomoc

Horoskop urodzinowy

Pozwala przewidzieć życie osoby urodzonej w danym dniu, poprzez analizę układu planet w momencie urodzin, pozwala wskazać Twe silne i słabe strony.

Pomaga odkryć Ci wrodzone talenty i zdolności, odkrywa paranormalne czynniki przynoszące szczęście lub kłopoty (numery, liczby daty etc).

Wskazuje najważniejsze momenty w życiu, wraz z próbą wskazania odpowiedzi jaką drogę wybrać w momencie rozterki.

Wybierz miesiąc:


-> Styczeń
-> Luty
-> Marzec
-> Kwiecień
-> Maj
-> Czerwiec
-> Lipiec
-> Sierpień
-> Wrzesień
-> Październik
-> Listopad
-> Grudzień

Horoskop na dzień 17 sierpnia


Gdy zabierze siê do czegoś - gorliwie stara siê doprowadziŚ do realizacji pomyślnej, co mu siê też przeważnie udaje. Nic nie robi połowicznie - wszystko spełnia z siłą, entuzjazmem, odwagą. Ma dobrą pamiêŚ, stałym jest w swych poglądach, zarłwno jak i sympatiach. Gdy siê raz do kogoś uprzedzi - trudno mu taką antypatiê wyperswadowaŚ. Przewidujący, pełen intuicji - potrafi byŚ twłrcą doskonałych projektłw; staje na czele dużych przedsiêbiorstw, gdzie jego zdolności organizacyjne znajdują wydatne zastosowanie. Wady. Osoby urodzone w tym dniu poddają siê swym namiêtnościom bez zastanowienia, uganiają siê za rozrywkami, a poczynania ich są nieraz niemądre. Taki człowiek w swych celach życiowych nie okazuje tej stałości, co w sympatiach lub antypatiach - i nie lubi wysiłkłw wytrwałych. Lubi rozkosz i użycie - pławi siê w zbytku. Dąży do chwały i wspaniałości - władczy, napuszony, pospieszny, samowolny - okazuje zaciêtą wrogośŚ wobec innych ludzi i dlatego też nie zawsze można na nim polegaŚ. Co mu grozi? Smak jego jest subtelny - interesuje siê wszystkim co piêkne - lecz niechaj siê strzeże, bowiem w jego życiu słoące nie zawsze świeciŚ bêdzie. Jest zbyt namiêtny i wzruszający siê - stąd też czekają go w życiu przykrości przez osoby płci odmiennej. Niechaj unika podrłży wodą - bowiem groziŚ mu bêdzie włwczas niebezpieczeąstwo utoniêcia. Jak wychowaŚ dziecko tak urodzone? Należy w nim rozwijaŚ na wszelkie sposoby wolê i doświadczenie, ucząc go, w jaki sposłb opanowaŚ może swe instynkty i namiêtności. Wcześnie rłwnież należy takie dziecko przyuczaŚ do skromności i nie przejmowania siê zbytniego własną osobą - do czego okazuje skłonności. Gdy w ten sposłb opanuje swe ujemne cechy charakteru - może osiągnąŚ wysoki rozwłj.Gry Planszowe | Internet Speed Test | smieszne filmiki | Kurs instruktora strzelectwa