Zaloguj | Zarejestruj | Pomoc

Horoskop urodzinowy

Pozwala przewidzieć życie osoby urodzonej w danym dniu, poprzez analizę układu planet w momencie urodzin, pozwala wskazać Twe silne i słabe strony.

Pomaga odkryć Ci wrodzone talenty i zdolności, odkrywa paranormalne czynniki przynoszące szczęście lub kłopoty (numery, liczby daty etc).

Wskazuje najważniejsze momenty w życiu, wraz z próbą wskazania odpowiedzi jaką drogę wybrać w momencie rozterki.

Wybierz miesiąc:


-> Styczeń
-> Luty
-> Marzec
-> Kwiecień
-> Maj
-> Czerwiec
-> Lipiec
-> Sierpień
-> Wrzesień
-> Październik
-> Listopad
-> Grudzień

Horoskop na dzień 19 maja


Lubi uznanie i bardzo siê troszczy o swą opiniê. Jego poglądy są najczêściej demokratyczne, a jednakże mimo to lubi wystêpowaŚ okazale i wysuwaŚ siê w życiu na pierwsze miejsca. Dąży on bowiem do potêgi i władzy i przewodzenie nad innymi sprawia mu wielką przyjemnośŚ. Pragnie panowaŚ - niezależnie od tego, czy posiada potrzebne do tego kwalifikacje, czy nie. W koącu jednakże sam zostanie opanowany - gdy popadnie w wiêzy miłości i dostanie siê pod wpływ przemożny żony. Posiada on duże zdolności organizacyjne i silną wolê - dziêki czemu może siê wybiŚ w życiu. Powodzenie czeka go zarłwno na polu sztuki jak też i w zawodach mających coś wspłlnego z ziemią - w rolnictwie, ogrodnictwie, a także w związku z kopalniami i ich produktami. Urodziny dzisiejsze przynoszą szanse korzystne na zrobienie kariery i zdobycie majątku, czy to dziêki interesom, pomyślnej lokacie kapitałłw, czy też przez akcje, przedsiêbiorstwa publiczne itp. Kto urodził siê dzisiaj może rłwnież otrzymaŚ spadek po rodzicach lub krewnych. Organizm jego jest silny i wykazuje dużo sił życiowych. Wady Umysł jego jest nieraz fantastyczny, zazdrosny, despotyczny. Nie jest samodzielny i pożycza sobie myśli, idee i natchnienia od innych. Czego siê strzec winien. Jego życie obfituje w dziwne przygody i wydarzenia. Niechaj zatem bêdzie ostrożny i strzeże siê nieszczêśliwych przypadkłw. Kobieta dziś urodzona - panuje nad mêżem i nad swą rodziną. Dziêki mêżowi może osiągnąŚ majątek.Gry Planszowe | Internet Speed Test | smieszne filmiki | Kurs instruktora strzelectwa