Zaloguj | Zarejestruj | Pomoc

Horoskop urodzinowy

Pozwala przewidzieć życie osoby urodzonej w danym dniu, poprzez analizę układu planet w momencie urodzin, pozwala wskazać Twe silne i słabe strony.

Pomaga odkryć Ci wrodzone talenty i zdolności, odkrywa paranormalne czynniki przynoszące szczęście lub kłopoty (numery, liczby daty etc).

Wskazuje najważniejsze momenty w życiu, wraz z próbą wskazania odpowiedzi jaką drogę wybrać w momencie rozterki.

Wybierz miesiąc:


-> Styczeń
-> Luty
-> Marzec
-> Kwiecień
-> Maj
-> Czerwiec
-> Lipiec
-> Sierpień
-> Wrzesień
-> Październik
-> Listopad
-> Grudzień

Horoskop na dzień 2 sierpnia


Jego namiêtnośŚ i uczucia są głêbokie i trwałe. W obronie osłb ukochanych jest nieustraszonym i niezachwianym, ale jego antypatie są rłwnież stałe i nie pozwoli sobie ich wyperswadowaŚ. Jest wiernym przyjacielem i wspaniałomyślnym wrogiem, a cokolwiek robi - czyni z całego serca, i dziêki temu najczêściej osiąga powodzenie. Oddaje siê cały swej pracy, zarłwno jak i miłości. Stały, pewny siebie, ostrożny, dyplomatyczny - potrafi umiejêtnie układaŚ swe plany i zrêcznie je w czyn wcielaŚ. Posiada pewne skłonności filozoficzne, zarłwno jak i zdolności do uogłlnieą. Obrotny, zmienny w swych nastrojach - nieraz okazuje usposobienie dośŚ cierpkie. Jednakże w przejściach życiowych zawsze przejawia dużą siłê wewnêtrzną. Potrafi opanowaŚ swą naturê, a charakter jego jest dośŚ władczy: umie panowaŚ nad innymi. Wyrłżnia siê niepokalaną prawością i silnym poczuciem własnego honoru. Dąży do panowania nad innymi i potrafi opanowaŚ swe otoczenie - ale zazwyczaj nie wykorzystuje tego w celach egoistycznych. W związku z zawodem może byŚ narażonym na przykrości lub sytuacje chaotyczne i niejasne. Okazuje zdolności do medycyny. Co mu grozi? Wstrząśnienia życiowe i katastrofy - a przede wszystkim - niebezpieczeąstwo porażki życiowej. Jego najwiêksze ambicje mogą siê nie spełniŚ i wszystko spełznie na niczym. StaŚ siê to może dziêki warunkom życiowym i okolicznościom od niego całkiem niezależnym. Jego małżeąstwo przeważnie jest harmonijne. Do czego powinien dążyŚ? Przede wszystkim do opanowania swych namiêtności. Niechaj nie ugania siê za doraźnymi korzyściami materialnymi. Gdy sieje - nie powinien o to siê troszczyŚ, czy bêdzie zbieraŚ swe żniwa. Wszystko jest wszak w rêku Opatrzności.Gry Planszowe | Internet Speed Test | smieszne filmiki | Kurs instruktora strzelectwa