Zaloguj | Zarejestruj | Pomoc

Horoskop urodzinowy

Pozwala przewidzieć życie osoby urodzonej w danym dniu, poprzez analizę układu planet w momencie urodzin, pozwala wskazać Twe silne i słabe strony.

Pomaga odkryć Ci wrodzone talenty i zdolności, odkrywa paranormalne czynniki przynoszące szczęście lub kłopoty (numery, liczby daty etc).

Wskazuje najważniejsze momenty w życiu, wraz z próbą wskazania odpowiedzi jaką drogę wybrać w momencie rozterki.

Wybierz miesiąc:


-> Styczeń
-> Luty
-> Marzec
-> Kwiecień
-> Maj
-> Czerwiec
-> Lipiec
-> Sierpień
-> Wrzesień
-> Październik
-> Listopad
-> Grudzień

Horoskop na dzień 23 maja


Jest to człowiek bardzo bystry, obrotny, zrêczny, zwłaszcza w wypadkach nieprzewidzianych trudności. Trzeba dodaŚ, że jest bardzo wrażliwy na wpływy innych ludzi i liczy siê z ich zdaniem. Jego wyobraźnia jest rozwiniêta dośŚ silnie i okazuje zamiłowanie do wszystkiego co niezwykłe i fantastyczne. Smak jego jest bardzo subtelny. Ukochał wszystko co piêkne, a jego zachowanie siê i tryb życia noszą czêsto na sobie pewne piêtno artystyczne. Nieraz też okazuje zdolności w kierunku artystycznym, muzycznym, śpiewu itd. Doskonale zna siê na sztuce, a w dziedzinie poezji lub muzyki może siê nawet wznieśŚ wysoko. Czego siê strzec winien. Chociaż jest bardzo utalentowany, nieraz zachowuje siê w życiu zbyt biernie i za mało myśli o rozwiniêciu swych wrodzonych talentłw i przejawieniu ich w czynach. Trzeba jednakże stwierdziŚ, że w życiu czeka go dośŚ dużo szczêścia, chociaż koleje jego losu zazwyczaj podlegają zmianom najrłżnorodniej-szym. Niewątpliwie potrafi on sobie utorowaŚ drogê w życiu i osiągnąŚ stanowisko związane z pewną odpowiedzialnością. Jest to bowiem silny charakter - i to silny pod wszystkimi wzglêdami - zarłwno psychicznie jak i fizycznie. Dobry młwca - potrafi byŚ zrêcznym dyplomatą, a gdy swą działalnośŚ skieruje w stronê życia politycznego - może osiągnąŚ doskonałe rezultaty i zwyciêżaŚ swych przeciwnikłw przy wyborach. Gdy tylko bêdzie młgł w życiu osiągnąŚ odpowiedni rozwłj umysłowy i duchowy - może włwczas zostaŚ jednostką wybitną, twłrcą lub organizatorem społecznym, ktłrego wpływ bêdą odczuwaŚ szersze warstwy ludności.Gry Planszowe | Internet Speed Test | smieszne filmiki | Kurs instruktora strzelectwa