Zaloguj | Zarejestruj | Pomoc

Horoskop urodzinowy

Pozwala przewidzieć życie osoby urodzonej w danym dniu, poprzez analizę układu planet w momencie urodzin, pozwala wskazać Twe silne i słabe strony.

Pomaga odkryć Ci wrodzone talenty i zdolności, odkrywa paranormalne czynniki przynoszące szczęście lub kłopoty (numery, liczby daty etc).

Wskazuje najważniejsze momenty w życiu, wraz z próbą wskazania odpowiedzi jaką drogę wybrać w momencie rozterki.

Wybierz miesiąc:


-> Styczeń
-> Luty
-> Marzec
-> Kwiecień
-> Maj
-> Czerwiec
-> Lipiec
-> Sierpień
-> Wrzesień
-> Październik
-> Listopad
-> Grudzień

Horoskop na dzień 24 marca


Pragnie byŚ pionierem i zajmowaŚ stanowisko wybitne. Ma dużo inicjatywy - ale znacznie mniej wytrwałości w wykonaniu zamierzonych projektłw. Woli sam wydawaŚ rozkazy aniżeli je otrzymywaŚ od innych. Gdy jednakże dostanie ścisłe dyspozycje - aczkolwiek czyni to z pewną niecierpliwością - wypełnia je z wielką energią. Impulsywny, drażliwy, samowolny, agresywny - odznacza siê niezwykłą ambicją, a opozycja pobudza go tylko do wiêkszych wysiłkłw i gniewu. A jednocześnie mimo swego uporu - potrafi rłwnie szybko siê czymś zaciekawiŚ - jak rłwnież nagle straciŚ wszelkie zainteresowanie i popaśŚ w całkowitą obojêtnośŚ. Jest to natura pierwotna, z upodobaniem prowadząca życie wiejskie. Nie można powiedzieŚ, aby okazywał dużą chêŚ do nauki - ale posiada za to wiele wrodzonego rozsądku. Czêsto szorstki i bez kultury - mimo to okazuje dobre serce i dużo uczucia. Cechuje go nadmiar sił życiowych, nie ujêtych w karby. Zawłd dlaą najlepszy taki, w ktłrym podstawê stanowi szybki obrłt pieniêżny. Urodziny te dają dobrych sportowcłw, wojskowych, architektłw, aktorłw, rysownikłw, administratorłw, pośrednikłw lub handlowcłw. Wady tych urodzin - to nieokrzesanie, szorstkośŚ, nieszczerośŚ. Trudno polegaŚ na takim człowieku. Skłonny do marnotrawstwa - wiêcej wydaje, aniżeli zarabia; prłżny jest jak paw, a w życiu rozprasza zarłwno swe siły fizyczne jak i majątek. A jednak - szczêście uśmiechnie mu siê mimo wszystko, a życie przyniesie mu w dani swe szczodre dary. Nie bêdzie to jednak rezultatem jakichś jego specjalnych zasług, lecz po prostu - dziełem szczêśliwego przypadku. Zdrowie człowieka urodzonego w tym dniu jest doskonałe, a ciało zdrowe i mocne. Może jednak zawsze sobie zaszkodziŚ przez przepracowanie i niepokoje.Gry Planszowe | Internet Speed Test | smieszne filmiki | Kurs instruktora strzelectwa