Zaloguj | Zarejestruj | Pomoc

Horoskop urodzinowy

Pozwala przewidzieć życie osoby urodzonej w danym dniu, poprzez analizę układu planet w momencie urodzin, pozwala wskazać Twe silne i słabe strony.

Pomaga odkryć Ci wrodzone talenty i zdolności, odkrywa paranormalne czynniki przynoszące szczęście lub kłopoty (numery, liczby daty etc).

Wskazuje najważniejsze momenty w życiu, wraz z próbą wskazania odpowiedzi jaką drogę wybrać w momencie rozterki.

Wybierz miesiąc:


-> Styczeń
-> Luty
-> Marzec
-> Kwiecień
-> Maj
-> Czerwiec
-> Lipiec
-> Sierpień
-> Wrzesień
-> Październik
-> Listopad
-> Grudzień

Horoskop na dzień 25 sierpnia


Umysł jego jest zimny, obojêtny, bardzo logiczny w swym sposobie myślenia o zamiłowaniach w kierunku matematyki. Nieraz tak siê układa mu życie, że zagłêbiony w rozważaniach teoretycznych, wykazuje zbyt mało uczuciowości, ktłra by go wiêcej zbliżyła z ludźmi. Jest ciekawy, interesuje siê rłżnymi zagadnieniami i nierzadko ma upodobania literackie. Bystry, przenikliwy, chêtnie bada cudze tajemnice i łatwo przenika ich treśŚ. Stały, poważny nie jest jednak zbytnio religijny. Ma on dużo taktu i wykazuje duże zdolności zarłwno dyplomatyczne, jak i strategiczne - i dlatego może mu siê powieśŚ zarłwno w wojskowości, jak i w innych zawodach, wymagających wspłłdziałania. Nieraz ma w sobie zbyt dużo inercji i poddaje siê losowi, okazując niechêŚ do wysiłkłw. Łatwo staje siê człowiekiem zrezygnowanym -pragnie odpoczywaŚ i używaŚ przyjemności. Wykazując pewien bezwład i biernośŚ - niepewny jest co do swych celłw życiowych i żyje bez określonego kierunku, ale mimo wszystko, ma dużo wytrzymałości i potrafi okazywaŚ opłr niezwykły. Posiada przyrodzoną skłonnośŚ do mieszania siê w sprawy innych ludzi i czêsto sieje pośrłd nich niezgodê. Lubi zmieniaŚ miejsce pobytu. Z braŚmi jego stosunki najczêściej nie układają siê pomyślnie. Co mu grozi? Z powodu nieumiejêtnego prowadzenia gospodarstwa - w domu własnym oczekują go przykrości. Może byŚ rłwnież narażony na oszczerstwa. Zazwyczaj nie robi zbyt wielkiej kariery życiowej - po czêści z powodu małej praktyczności, a po czêści rłwnież z powodu niepomyślnego układania siê warunkłw życiowych oraz nie sprzyjającego otoczenia.Gry Planszowe | Internet Speed Test | smieszne filmiki | Kurs instruktora strzelectwa