Zaloguj | Zarejestruj | Pomoc

Horoskop urodzinowy

Pozwala przewidzieć życie osoby urodzonej w danym dniu, poprzez analizę układu planet w momencie urodzin, pozwala wskazać Twe silne i słabe strony.

Pomaga odkryć Ci wrodzone talenty i zdolności, odkrywa paranormalne czynniki przynoszące szczęście lub kłopoty (numery, liczby daty etc).

Wskazuje najważniejsze momenty w życiu, wraz z próbą wskazania odpowiedzi jaką drogę wybrać w momencie rozterki.

Wybierz miesiąc:


-> Styczeń
-> Luty
-> Marzec
-> Kwiecień
-> Maj
-> Czerwiec
-> Lipiec
-> Sierpień
-> Wrzesień
-> Październik
-> Listopad
-> Grudzień

Horoskop na dzień 27 sierpnia


Umysł jego oparty jest na mocnych podstawach zdrowego rozsądku. Charakter takiego człowieka jest dojrzały, poważny, a jego cele i pragnienia są bardzo racjonalne i słuszne - mogą też liczyŚ na spełnienie siê w życiu. Bardzo interesuje go sztuka i to we wszelkich dziedzinach - i nieraz sam wykazuje zdolności artystyczne. Jest to człowiek głêboki, o skłonnościach filozoficznych, obdarzony intuicją. Oddany jest swemu zawodowi i przywiązany do ojca. Metodyczny, chociaż nieco egoistyczny, jest człowiekiem mądrym, zdolnym do pracy usilnej i wytrwałej. Obyczaje jego są dośŚ proste, a w związku z ziemią może osiągnąŚ powodzenie. Lubi rolnictwo i ma upodobania do życia wiejskiego. Dziêki rolnictwu, ziemi i jej produktom - może osiągnąŚ doskonałe rezultaty materialne. Wady. Nieraz jest powierzchowny i zbyt konwencjonalny. Dużo wydaje niepotrzebnie. Do czego powinien dążyŚ? Niechaj wiêcej wierzy swej intuicji i głosowi ducha aniżeli przeciwstawiającemu siê im zimnemu rozsądkowi. Taki człowiek podobny jest bowiem do niewierzącego Tomasza - pragnie obejrzeŚ - zanim uwierzy. Organizm jego jest dośŚ mocny, ale trzeba dodaŚ, że troski i niepokoje życiowe wywierają na zdrowie jego wpływ ujemny. Kto urodził siê dzisiaj jest niezwykle wrażliwy i bardzo silnie odczuwa emanacje innych ludzi - toteż najbliższe otoczenie zawsze wywiera naą silny wpływ magnetyczny. Głłwną troską jego, o ile chodzi o zdrowie, powinno byŚ racjonalne odżywianie siê i dieta higieniczna, a to z powodu bardzo delikatnych kiszek, ktłre stanowią najsłabszą stronê organizmu. Życie człowieka urodzonego dzisiaj bêdzie pożyteczne dla społeczeąstwa, z wiekiem zdobywa duże doświadczenie życiowe i żyje najczêściej długo. W koącu powiedzie mu siê w życiu - otaczaŚ go bêdzie dobrobyt tak, że bêdzie młgł całą pełnią używaŚ życiowych rozkoszy.Gry Planszowe | Internet Speed Test | smieszne filmiki | Kurs instruktora strzelectwa