Zaloguj | Zarejestruj | Pomoc

Horoskop urodzinowy

Pozwala przewidzieć życie osoby urodzonej w danym dniu, poprzez analizę układu planet w momencie urodzin, pozwala wskazać Twe silne i słabe strony.

Pomaga odkryć Ci wrodzone talenty i zdolności, odkrywa paranormalne czynniki przynoszące szczęście lub kłopoty (numery, liczby daty etc).

Wskazuje najważniejsze momenty w życiu, wraz z próbą wskazania odpowiedzi jaką drogę wybrać w momencie rozterki.

Wybierz miesiąc:


-> Styczeń
-> Luty
-> Marzec
-> Kwiecień
-> Maj
-> Czerwiec
-> Lipiec
-> Sierpień
-> Wrzesień
-> Październik
-> Listopad
-> Grudzień

Horoskop na dzień 3 sierpnia


Okazuje wszechstronne zainteresowania i poglądy, a jego sympatie są rłwnież bardzo ogłlne. Pragnąłby, aby wszyscy dookoła lubili go i oceniali jego wartośŚ. Gdy rozwinie siê moralnie - może staŚ siê wyjątkowo sympatycznym człowiekiem, wywierającym wpływ przyciągający na innych. Odczuwa wszystko bardzo silnie, potrafi umiejêtnie wspłłpracowaŚ z innymi i znaleźŚ dobrych wykonawcłw swych projektłw. Jest to człowiek uprzejmy, towarzyski, utalentowany, ale mimo to nieraz wykazuje za mało stałości i siły woli. Oddany jest bardzo swym przyjaciołom, a jednak mimo to spotykają go od nich przykrości. Zasługuje w pełni na zaufanie i z wiarą odnosi siê do innych. Wierzy każdemu i uważa go za człowieka dobrego i prawego. Gdy okaże siê, że jest na odwrłt - zawłd odczuwa bardzo głêboko. Przedwcześnie dojrzewa - i już jako młodzieniec może wykazywaŚ zdolności niezwykłe. Jednakże nadzieje jakie w nim z tego powodu pokładają inni - najczêściej siê nie sprawdzają. Wady. Nierozwiniêty jest zbyt namiêtny, gwałtowny i zostaje opanowany przez uczucia. Czego siê strzec winien? Jego instynkty mogą siê okazaŚ silniejsze aniżeli strona moralna i dlatego też może w życiu łatwo zostaŚ opanowanym przez namiêtności. Oddany rozkoszy - lubi użycie, co może w koącu naraziŚ go na niebezpieczeąstwa. Silnie zmysłowy, ma skłonności do wybrykłw i nałogłw ekscentrycznych. Łatwo ulega ujemnym wpływom złego towarzystwa i skrêca na bezdroża. Niechaj siê wystrzega namiêtności i żądzy. Niechaj unika zbytniego pośpiechu, czynłw nieobmyślanych - zarłwno jak i skłonności do wypoczynku i lenistwa. Dziêki swej wielkiej wrażliwości okazuje zbytnią kraącowośŚ w swych sympatiach.Gry Planszowe | Internet Speed Test | smieszne filmiki | Kurs instruktora strzelectwa