Zaloguj | Zarejestruj | Pomoc

Horoskop urodzinowy

Pozwala przewidzieć życie osoby urodzonej w danym dniu, poprzez analizę układu planet w momencie urodzin, pozwala wskazać Twe silne i słabe strony.

Pomaga odkryć Ci wrodzone talenty i zdolności, odkrywa paranormalne czynniki przynoszące szczęście lub kłopoty (numery, liczby daty etc).

Wskazuje najważniejsze momenty w życiu, wraz z próbą wskazania odpowiedzi jaką drogę wybrać w momencie rozterki.

Wybierz miesiąc:


-> Styczeń
-> Luty
-> Marzec
-> Kwiecień
-> Maj
-> Czerwiec
-> Lipiec
-> Sierpień
-> Wrzesień
-> Październik
-> Listopad
-> Grudzień

Horoskop na dzień 5 maja


Jego zdolności są dośŚ wszechstronne i mogą daŚ doskonałe rezultaty w dziedzinie nauki lub filozofii. Trzeba jednak dodaŚ, że pod wzglêdem artystycznym rłwnież jest utalentowany. Oprłcz zamiłowania do poważnych studiłw, okazuje dużo intuicji i dobrego smaku. Tam, gdzie inni gubią siê w ciemnościach - on jasno widzi swą drogê - dziêki potêdze wewnêtrznej, jaka go ożywia. Zadziwiające są jego zdolności oraz możliwości ich realizacji praktycznych. Rozwijając siê stopniowo, z wiekiem może osiągnąŚ dużą mądrośŚ. 2 zamiłowaniem studiuje przyrodê i bada jej życie. Ożywia go głêbokie poczucie religijne, okazuje przy tym wszechstronne zainteresowania i sympatie, budząc rłwnież sympatie swego otoczenia. Jest dośŚ szczodry. Dziêki swej intuicji przenika ukryte prawa przyrody i odkrywa jej tajemnice. Motywy jego czynłw wypływają z jego mocnej indywidualności i nie zawsze są rozumiane przez otoczenie. Wierzy on mocno w siebie i w swe zdolności, a wykazuje przy tym pewną skłonnośŚ do samotności i wyodrêbniania siê od innych ludzi. Mimo to przeważnie jest otoczony przyjaciłłmi. Chociaż sam nie szuka nikogo - jest poszukiwany przez innych. Wady tych urodzin. Nierzadko jest wymagający i władczy, a w swych wymaganiach potrafi byŚ egoistyczny, oczekując na przysługi ze strony innych ludzi. O ile nie jest rozwiniêty moralnie - to żonie jego nie ma czego zazdrościŚ: jest bowiem w rłwnym stopniu pasjonatem, jak i kapryśnym. Co dzisiaj mu siê bardzo podoba - jutro może zostaŚ odrzucone całkowicie.Gry Planszowe | Internet Speed Test | smieszne filmiki | Kurs instruktora strzelectwa