Zaloguj | Zarejestruj | Pomoc

Horoskop urodzinowy

Pozwala przewidzieć życie osoby urodzonej w danym dniu, poprzez analizę układu planet w momencie urodzin, pozwala wskazać Twe silne i słabe strony.

Pomaga odkryć Ci wrodzone talenty i zdolności, odkrywa paranormalne czynniki przynoszące szczęście lub kłopoty (numery, liczby daty etc).

Wskazuje najważniejsze momenty w życiu, wraz z próbą wskazania odpowiedzi jaką drogę wybrać w momencie rozterki.

Wybierz miesiąc:


-> Styczeń
-> Luty
-> Marzec
-> Kwiecień
-> Maj
-> Czerwiec
-> Lipiec
-> Sierpień
-> Wrzesień
-> Październik
-> Listopad
-> Grudzień

Horoskop na dzień 5 sierpnia


Rezolutny, zdecydowany - zaciêcie trzyma siê swych zasad i przekonaą oraz wytrwale dąży do realizacji swych planłw życiowych. Nie odstêpuje od swych zasad, chociażby miał nawet przez to ponieśŚ straty. Jest to człowiek serdeczny, kochający, wspaniałomyślny. Cechują go potêżne wzruszenia i uczucia i najczêściej mocna wola. Lecz gdy nie jest rozwiniêty - nie potrafi włwczas opanowaŚ samego siebie i staje siê zbyt impulsywny, a uczucia znoszą jego wolê i opanowują świadomośŚ. Pośpieszny, impulsywny, niespokojny, zawsze jest w ruchu. Już we wczesnej młodości okazuje niezwykłą pewnośŚ siebie i zdolności wszechstronne. Gdy raz zdecyduje, że jakaś sprawa jest słuszna nie odstêpuje jej nigdy. Jest to urodzony kierownik i przywłdca innych ludzi. Chociaż najczêściej usposobiony jest konserwatywnie, okazuje wielką aktywnośŚ życiową, a organizm jego odznacza siê wielkim zapasem sił życiowych. Najczêściej żyje dośŚ długo, ale powinien siê wystrzegaŚ chorłb gorączkowych, ostrych, zapalnych, a także w wieku płźniejszym zwracaŚ uwagê na serce, ktłre jest najwrażliwszym organem jego ciała. Zwolennik wszelkiego piêkna - nie jest pozbawiony idealizmu. Stały i pewny jest w swoich czynach, a praca wytrwała doprowadzi go w koącu do upragnionego celu. Na ogłł wiedzie mu siê w życiu. Wady. Jest usposobiony nieufnie, sceptycznie, nie wierzy ludziom i wykazuje zbytnią opozycyjnośŚ. Do czego powinien dążyŚ? Przede wszystkim do spotêgowania swej woli, co mu siê najczêściej udaje. Zamiast poddawaŚ siê swym instynktom i namiêtnościom, powinien dążyŚ do tego, aby żyŚ w wyższych światach umysłu i ducha, a włwczas rozwinie i zrealizuje zarłwno swe duże zdolności, jak i wrodzoną szlachetnośŚ i wspaniałomyślnośŚ.Gry Planszowe | Internet Speed Test | smieszne filmiki | Kurs instruktora strzelectwa