Zaloguj | Zarejestruj | Pomoc

Horoskop urodzinowy

Pozwala przewidzieć życie osoby urodzonej w danym dniu, poprzez analizę układu planet w momencie urodzin, pozwala wskazać Twe silne i słabe strony.

Pomaga odkryć Ci wrodzone talenty i zdolności, odkrywa paranormalne czynniki przynoszące szczęście lub kłopoty (numery, liczby daty etc).

Wskazuje najważniejsze momenty w życiu, wraz z próbą wskazania odpowiedzi jaką drogę wybrać w momencie rozterki.

Wybierz miesiąc:


-> Styczeń
-> Luty
-> Marzec
-> Kwiecień
-> Maj
-> Czerwiec
-> Lipiec
-> Sierpień
-> Wrzesień
-> Październik
-> Listopad
-> Grudzień

Horoskop na dzień 9 maja


Jest to człowiek pełen pomysłłw, a jego projekty nieraz siê w czyn wcielą, gdyż jest on zdolnym wykonawcą. Charakter jego jest dośŚ miły - cechuje go pewien spokłj wewnêtrzny, ktłry potêguje siê z wiekiem. Staje siê włwczas coraz wiêcej przywiązany do wygłd, użycia, zbytku i niechêtnie odnosi siê do rzeczy nowych lub niezwykłych. Posiada zdolności krasomłwcze, ktłre może doskonale rozwinąŚ, a także zostaŚ przywłdcą jakiejś partii politycznej. Cechuje go umiarkowanie i poczucie własnej potêgi. Jednakże u ludzi nierozwiniêtych wystêpuje czêsto zbyt wielkie zadowolenie z samego siebie i niepotrzebne przekonanie o swej wielkości - do czego nie ma najmniejszego nieraz powodu. Ta zarozumiałośŚ nie oparta na żadnych podstawach - może zraziŚ do niego otoczenie. Dobrze lubi siê namyśleŚ zanim coś przedsiêweźmie - potem jednakże potrafi pracowaŚ wytrwale i konsekwentnie. Czuje wielką sympatiê do sztuki - zwłaszcza stosowanej i lubi śpiew. Dąży wytrwale do zrobienia majątku i jest wielce zadowolony, skoro mu siê uda osiągnąŚ zyski materialne. W interesach zawsze sobie zostawia - na wszelki wypadek - zabezpieczoną możnośŚ wycofania siê. Wady przywiązane do dzisiejszych urodzin - to przede wszystkim zbytnia drażliwośŚ. Mało potrzeba do tego, aby wprowadziŚ w gniew człowieka dziś urodzonego. Raz podrażniony - staje siê niezwykle oporny i niechêtny do zgody. Nie jest to zbyt przyjemny towarzysz życia - gdyż przeciwstawia siê innym z najmniejszego powodu i włwczas nie ma wzglêdłw dla uczuŚ innych osłb. Co mu grozi. Ze jego wysiłki życiowe pozostaną bezpłodne - czy to z powodu niepotrzebnego uporu - czy też z powodu wrêcz odmiennego - braku zdecydowania.Gry Planszowe | Internet Speed Test | smieszne filmiki | Kurs instruktora strzelectwa