Zaloguj | Zarejestruj | Pomoc

Horoskop urodzinowy

Pozwala przewidzieć życie osoby urodzonej w danym dniu, poprzez analizę układu planet w momencie urodzin, pozwala wskazać Twe silne i słabe strony.

Pomaga odkryć Ci wrodzone talenty i zdolności, odkrywa paranormalne czynniki przynoszące szczęście lub kłopoty (numery, liczby daty etc).

Wskazuje najważniejsze momenty w życiu, wraz z próbą wskazania odpowiedzi jaką drogę wybrać w momencie rozterki.

Wybierz miesiąc:


-> Styczeń
-> Luty
-> Marzec
-> Kwiecień
-> Maj
-> Czerwiec
-> Lipiec
-> Sierpień
-> Wrzesień
-> Październik
-> Listopad
-> Grudzień

Horoskop na dni czerwca


Porada: kliknij w datę aby przeczytać pełny opis

-> 1 czerwca - Jest bystry i pragnie władzy; czekają go podrłże dalekie.
-> 2 czerwca - Jest to doskonały polemista.
-> 3 czerwca - Lubi zmieniaŚ miejsce pobytu i zawłd.
-> 4 czerwca - Ma głową otwartą - lecz okazuje brak skrupułłw.
-> 5 czerwca - Albo bêdzie jednostką wybitną - albo pechowcem.
-> 6 czerwca - Wymowny, obrotny - skłonny jest do kraącowości.
-> 7 czerwca - Niechaj nie rozprasza sił niepotrzebnie.
-> 8 czerwca - Potrafi utorowaŚ sobie drogê w życiu.
-> 9 czerwca - Niechaj siê przygotuje na zmienne koleje losu.
-> 10 czerwca - Może siê wybiŚ dziêki swym zdolnościom handlowym.
-> 11 czerwca - Lubi hazard i ugania siê za szczêkiem.
-> 12 czerwca - Zdolnym jest do miłości głêbokiej.
-> 13 czerwca - Miewa doskonale pomysły i z powodzeniem realizuje swe projekty.
-> 14 czerwca - Wesoły, kapryśny, nerwowy - miłym jest w kompanii.
-> 15 czerwca - Może siê zawieśŚ na swych przyjaciołach.
-> 17 czerwca - Chciałby wiedzieŚ o wszystkim i wszystkiego doświadczyŚ.
-> 18 czerwca - Stara siê wszystkim przypodobaŚ i olśniŚ ich swą modrością.
-> 19 czerwca - Skoro opanuje swą nerwowośŚ - osiągnie w życiu doskonale rezultaty.
-> 20 czerwca - Zdecydowany, zrêczny aktywny - lubi jednak marzyŚ i bujaŚ w obłokach.
-> 21 czerwca - Potrafi zrêcznie przekonywaŚ innych o słuszności swego zdania.
-> 22 czerwca - Jest uczuciowy i kochliwy - lecz może nie wyjśŚ dobrze na tym.
-> 23 czerwca - Subtelny, spostrzegawczy - potrafi wywieraŚ wpływ na swe otoczenie.
-> 24 czerwca - Elegancki bystry - pragnie żyŚ w dobrobycie i byŚ otoczonym komfortem.
-> 25 czerwca - Może osiągnąŚ powodzenie dopiero w drugiej połowie życia, gdyż jego młodośŚ zazwyczaj jest niezbyt fortunna.
-> 26 czerwca - Niespokojny, ekscentryczny - lubi przebieraŚ miarą. Jego charakter jest całkiem swoisty i nieraz bardzo oryginalny.
-> 27 czerwca - Lubi życie domowe, ale jego charakter jest dośŚ kapryśny.
-> 28 czerwca - Czuły, kochliwy - jest trochê lekkomyślnym i lubi pozowaŚ.
-> 29 czerwca - Zaciêty, władczy, energiczny - może siê wznieśŚ wysoko.
-> 30 czerwca - Może mu siê powieśŚ w dziennikarstwie lub polityce.Gry Planszowe | Internet Speed Test | smieszne filmiki | Kurs instruktora strzelectwa