Zaloguj | Zarejestruj | Pomoc

Horoskop urodzinowy

Pozwala przewidzieć życie osoby urodzonej w danym dniu, poprzez analizę układu planet w momencie urodzin, pozwala wskazać Twe silne i słabe strony.

Pomaga odkryć Ci wrodzone talenty i zdolności, odkrywa paranormalne czynniki przynoszące szczęście lub kłopoty (numery, liczby daty etc).

Wskazuje najważniejsze momenty w życiu, wraz z próbą wskazania odpowiedzi jaką drogę wybrać w momencie rozterki.

Wybierz miesiąc:


-> Styczeń
-> Luty
-> Marzec
-> Kwiecień
-> Maj
-> Czerwiec
-> Lipiec
-> Sierpień
-> Wrzesień
-> Październik
-> Listopad
-> Grudzień

Horoskop na dni lipca


Porada: kliknij w datę aby przeczytać pełny opis

-> 1 lipca - Jest skromnym, dobrym, pracowitym człowiekiem.
-> 2 lipca - Tego rozmach życiowy może byŚ skrêpowany przez wiązy rodzinne.
-> 3 lipca - Ambitny, pełen nadziei, wyrłżnia siê swymi zdolnościami artystycznymi.
-> 4 lipca - Ostrożny, przewidujący, ma silne poczucie własnej indywidualności.
-> 5 lipca - Już w młodości wykazuje niezwykle zdolności
-> 6 lipca - Wrażliwy, subtelny, zmysłowy - potrafi wspłłpracowaŚ z innymi.
-> 7 lipca - Wytrwały, zaciêty - lubi życie w dostatkach.
-> 8 lipca - Opanuje swych przyjaciłł i zwyciêży wrogłw.
-> 9 lipca - Ma mocne nerwy, jest obrotnym i pragnie przewodziŚ nad innymi.
-> 10 lipca - Wrażliwy na krytyką - lubi ryzyko i hazard życiowy.
-> 11 lipca - Jest władczy i dąży do zdobycia niezależności.
-> 12 lipca - Doskonale sobie daje radą w życiu.
-> 13 lipca - Zmienia swłj zawłd i szuka szczêścia w świecie.
-> 14 lipca - Okazuje zainteresowania wszechstronne.
-> 15 lipca - Jest usposobiony romantycznie i wywiera wpływ przyciągający na innych.
-> 16 lipca - Przezorny, ambitny - zmienne ma pomady.
-> 17 lipca - Ma zdolności pedagogiczne, lecz jest nieufny i trudno go zrozumieŚ.
-> 18 lipca - Czynny, niezależny - wystarcza sam sobie.
-> 19 lipca - Uduchowiony, liberalny - obdarzony jest zdolnościami literackimi.
-> 20 lipca - Mimo zmienne nastroje - pracuje wytrwale.
-> 21 lipca - Interesuje siê sprawami publicznymi i polityką.
-> 22 lipca - Zbyt wiele znaczenia przypisuje swej osobie.
-> 23 lipca - Zna siê na ludziach, a wolnośŚ ceni nade wszystko.
-> 24 lipca - Zdolny, energiczny, dumny - jest zwolennikiem użycia.
-> 25 lipca - Towarzyski, sympatyczny, pragnie odgrywaŚ rolą wybitną pośrłd swego otoczenia.
-> 26 lipca - Me lubi siê krêpowaŚ i pozwala sobie na wybryki.
-> 27 lipca - Jest wiernym przyjacielem, lecz nieprzebaczającym wrogiem.
-> 28 lipca - Mądry, przebiegły, dumny - prowadzi życie samotne.
-> 29 lipca - Jest pewny siebie, władczy i wywiera duży wpływ na ludzi.
-> 30 lipca - Jest dobrym organizatorem i może zająŚ stanowisko przodujące.
-> 31 lipca - Zrêcznie broni swych interesłw.



Gry Planszowe | Internet Speed Test | smieszne filmiki | Kurs instruktora strzelectwa