Zaloguj | Zarejestruj | Pomoc

Horoskop urodzinowy

Pozwala przewidzieć życie osoby urodzonej w danym dniu, poprzez analizę układu planet w momencie urodzin, pozwala wskazać Twe silne i słabe strony.

Pomaga odkryć Ci wrodzone talenty i zdolności, odkrywa paranormalne czynniki przynoszące szczęście lub kłopoty (numery, liczby daty etc).

Wskazuje najważniejsze momenty w życiu, wraz z próbą wskazania odpowiedzi jaką drogę wybrać w momencie rozterki.

Wybierz miesiąc:


-> Styczeń
-> Luty
-> Marzec
-> Kwiecień
-> Maj
-> Czerwiec
-> Lipiec
-> Sierpień
-> Wrzesień
-> Październik
-> Listopad
-> Grudzień

Horoskop na dni listopada


Porada: kliknij w datę aby przeczytać pełny opis

-> 1 listopada - Zamkniêty w sobie, dyskretny, mądry - może osiągnąŚ wyrłżnienie.
-> 2 listopada - Sądzi innych przeważnie ostro.
-> 3 listopada - Stanowczy, wymowny - jest zwolennikiem postêpu.
-> 4 listopada - Przezorny, cierpliwy, wynalazczy - idzie w życiu własną drogą.
-> 5 listopada - Czujnie stoi na straży swych interesłw.
-> 6 listopada - Wiêcej kieruje siê sercem aniżeli głową.
-> 7 listopada - Przenikliwy, sceptyczny, wytrwały - chêtnie odkrywa tajemnice.
-> 8 listopada - Potrafi przezwyciêżyŚ swe wady.
-> 9 listopada - Jego sympatie i antypatie są silne niezwykle.
-> 10 listopada - Pragnie władzy i nie lubi krytyki innych.
-> 11 listopada - Subtelny, krytyczny, zaciekły - posiada zdolności niezwykłe.
-> 12 listopada - Jest wrażliwy na słowa uznania lub nagany.
-> 13 listopada - Ostrożny, dyplomatyczny - potrafi hyc nieprzenikniony.
-> 14 listopada - Posiada umysł ruchliwy i żywą wyobraźnią.
-> 15 listopada - Dąży uparcie do swego celu i nie chce słuchaŚ rad innych ludzi.
-> 16 listopada - Energiczny, gorliwy - zajêty jest nieustannie.
-> 17 listopada - Jest wrażliwy na osoby płci odmiennej.
-> 18 listopada - Zdecydowany, zamkniêty w sobie - gardzi słabością.
-> 19 listopada - Stały, skoncentrowany - ma dar przekonywania innych.
-> 20 listopada - Lubi odkrywaŚ cudze tajemnice.
-> 21 listopada - Lubi zwalczaŚ istniejące poglądy.
-> 22 listopada - Sprytny, przebiegły - interesuje siê militaryzmem.
-> 23 listopada - Ma dużą intuicją i trudno go wywieźŚ w pole.
-> 24 listopada - Przedsiêbiorczy, praktyczny - niechaj unika sporłw i kłłtni.
-> 25 listopada - Nie znosi żadnej niesprawiedliwości.
-> 26 listopada - Aktywny, niespokojny, lubi wolnośŚ i niepodległośŚ.
-> 27 listopada - Kieruje siê w życiu intuicją i dobrze na tym wychodzi.
-> 28 listopada - Zajmuje siê kilkoma rzeczami naraz.
-> 29 listopada - Pragnie wszystko poznaŚ i zanalizowaŚ.
-> 30 listopada - Niewiele sobie robi z konwenansłw światowych.Gry Planszowe | Internet Speed Test | smieszne filmiki | Kurs instruktora strzelectwa