Zaloguj | Zarejestruj | Pomoc

Horoskop urodzinowy

Pozwala przewidzieć życie osoby urodzonej w danym dniu, poprzez analizę układu planet w momencie urodzin, pozwala wskazać Twe silne i słabe strony.

Pomaga odkryć Ci wrodzone talenty i zdolności, odkrywa paranormalne czynniki przynoszące szczęście lub kłopoty (numery, liczby daty etc).

Wskazuje najważniejsze momenty w życiu, wraz z próbą wskazania odpowiedzi jaką drogę wybrać w momencie rozterki.

Wybierz miesiąc:


-> Styczeń
-> Luty
-> Marzec
-> Kwiecień
-> Maj
-> Czerwiec
-> Lipiec
-> Sierpień
-> Wrzesień
-> Październik
-> Listopad
-> Grudzień

Horoskop na dni lutego


Porada: kliknij w datę aby przeczytać pełny opis

-> 1 lutego - Ambitny, zdecydowany - nie zawsze dotrzymuje swych obietnic.
-> 2 lutego - Dba o swoją opiniê i z szacunkiem odnosi siê do osłb wyżej postawionych.
-> 3 lutego - Jest usposobiony postêpowo i nie lubi wszystkiego co przestarzałe.
-> 4 lutego - Obrotny, przedsiêbiorczy - łatwo może zrobiŚ karierê.
-> 5 lutego - Zachowanie siê jego jest uprzejme a poglądy - idealne.
-> 6 lutego - Eleganckie dowcipny - okazuje temperament artystyczny.
-> 7 lutego - Utalentowany, wrażliwy - wierny jest w przyjaźni.
-> 8 lutego - Stały, uczuciowy, cierpliwy - okazuje dobre serce.
-> 9 lutego - Rozsądny, wytrwały, usposobiony przyjaźnie - wywiera upływ na innych.
-> 10 lutego - Lubi swymi myślami wybiegaŚ w daleką przyszłośŚ.
-> 11 lutego - Okazuje zamiłowanie do polityki, dba o uznanie i zaszczyty.
-> 12 lutego - Sprawiedliwy, wiemy, subtelny - sympatią swą obejmuje całą ludzkośŚ.
-> 13 lutego - Ostrożny, zastanawiający siê - osiąga powodzenie we wspłłdziałaniu z innymi.
-> 14 lutego - Mimo usposobienie dośŚ popêdliwe, jest człowiekiem humanitarnym.
-> 15 lutego - Lubi wszystko co niecodzienne i niezwykle.
-> 16 lutego - Towarzyski, kulturalny - ma umysł badawczy i zna siê na ludziach.
-> 17 lutego - Stały, wierny - dąży do harmonii i porozumienia.
-> 18 lutego - Lubi wystêpy publiczne i pragnie zrobiŚ karierê.
-> 19 lutego - Interesuje siê zagadnieniami naukowymi.
-> 20 lutego - Dobroduszny, rozmowny - nie zna siê na interesach.
-> 21 lutego - Dowcipny, beztroski gościnny - lubi zwierzêta.
-> 22 lutego - Wrażliwy, dyskretny - okazuje zainteresowania filozoficzne.
-> 23 lutego - Ma przyjaciłł wysoko postawionych i okazuje talenty artystyczne.
-> 24 lutego - Towarzyskie uprzejmy - łatwo siê wzrusza.
-> 25 lutego - Ambitny, opanowany, spokojny - pragnie zyskaŚ uznanie.
-> 26 lutego - Subtelny i prawy - jest zwolennikiem wszystkiego co piêkne, zarłwno w przyrodzie jak i w sztuce.
-> 27 lutego - Umiarkowany, dobroduszny - jest wiernym przyjacielem.
-> 28 lutego - Interesuje siê wszystkim co niezwykłe, romantyczne, niecodzienne.
-> 29 lutego - Ostrożny, małomłwny - może osiągnąŚ wiek sêdziwy.Gry Planszowe | Internet Speed Test | smieszne filmiki | Kurs instruktora strzelectwa