Zaloguj | Zarejestruj | Pomoc

Horoskop urodzinowy

Pozwala przewidzieć życie osoby urodzonej w danym dniu, poprzez analizę układu planet w momencie urodzin, pozwala wskazać Twe silne i słabe strony.

Pomaga odkryć Ci wrodzone talenty i zdolności, odkrywa paranormalne czynniki przynoszące szczęście lub kłopoty (numery, liczby daty etc).

Wskazuje najważniejsze momenty w życiu, wraz z próbą wskazania odpowiedzi jaką drogę wybrać w momencie rozterki.

Wybierz miesiąc:


-> Styczeń
-> Luty
-> Marzec
-> Kwiecień
-> Maj
-> Czerwiec
-> Lipiec
-> Sierpień
-> Wrzesień
-> Październik
-> Listopad
-> Grudzień

Horoskop na dni maja


Porada: kliknij w datę aby przeczytać pełny opis

-> 1 maja - Oszczêdny, dobry organizator, ma głowê do interesłw.
-> 2 maja - Silnie odczuwa wszelkie sympatie i antypatie.
-> 3 maja - Lubi podejmowaŚ gościnnie swych przyjaciłł, ale umie byŚ rłwnież mściwym wrogiem.
-> 4 maja - Pracowity, uczciwy, chociaż lubi wymianą poglądłw - jest jednak dośŚ uparty.
-> 5 maja - Władczy, wierzy w siebie i okazuje zadziwiające zdolności.
-> 6 maja - Pragnie wybiŚ siê w życiu i nie szczêdzi ku temu wysiłkłw.
-> 7 maja - Nie sprzeniewierza siê swym ideałom.
-> 8 maja - Odznacza siê wrodzonym poczuciem humoru i jest usposobiony filantropijnie.
-> 9 maja - Lubi zbytek i dąży do zrobienia majątku.
-> 10 maja - Sobie samemu zawdziêcza swe powodzenie i karierê.
-> 11 maja - Ostrożny, metodyczny, oszczêdny - interesuje siê sztukami piêknymi.
-> 12 maja - Powinien wystrzegaŚ siê zmysłowości.
-> 13 maja - Posiada niezwykłą wrażliwośŚ i jest usposobiony bardzo serdecznie, a z tego powodu może nawet zostaŚ łatwo wyprowadzony w pole przez innych.
-> 14 maja - Może swymi zdolnościami pokierowaŚ nieodpowiednio.
-> 15 maja - Potrzebuje starannego wychowania w dzieciąstwie.
-> 16 maja - Jest to człowiek o charakterze dośŚ sympatycznym, uczuciowy, wrażliwy, odznaczający siê swą inteligencją, zdolny do głêbokiej miłości.
-> 17 maja - Jest zapobiegliwy i gospodarny, co może doprowadziŚ go do majątku.
-> 18 maja - Ma umysł zrłwnoważony i okazuje skłonności matrymonialne.
-> 19 maja - Ma on zdolności artystyczne i poczucie humoru - okazuje rłwnież zdolności naśladowcze.
-> 20 maja - Stały, nieugiêty, nieustêpliwy - jest przyjazny, sympatyczny, uczuciowy.
-> 21 maja - Znajdzie w życiu protektorłw i przyjaciłł życzliwych.
-> 22 maja - Jest odważnym, przedsiêbiorczym i utalentowanym człowiekiem.
-> 23 maja - Interesuje siê sztuką a nieraz okazuje zdolności poetyckie lub muzyczne.
-> 24 maja - Żyje na rozstajnych drogach nie wiedząc, ktłrą ma wybraŚ.
-> 25 maja - Usposobienie jego jest społeczne; ma licznych przyjaciłł.
-> 26 maja - Lubi w życiu ryzykowaŚ.
-> 27 maja - Inteligentny, wrażliwy - lubi zwierzêta i ma zdolności handlowe.
-> 28 maja - Jest usposobiony pokojowo i chciałby dookoła siebie widzieŚ harmoniê i zgodê.
-> 29 maja - Tego życie domowe nie układa siê zbyt przyjemnie.
-> 30 maja - Wierzy w siebie, dąży do władzy i potrafi rozwiązywaŚ trudne zagadnienia.
-> 31 maja - Jest miłosierny i poświêca siê dla innych. Niechaj unika niepokojłw.Gry Planszowe | Internet Speed Test | smieszne filmiki | Kurs instruktora strzelectwa