Zaloguj | Zarejestruj | Pomoc

Horoskop urodzinowy

Pozwala przewidzieć życie osoby urodzonej w danym dniu, poprzez analizę układu planet w momencie urodzin, pozwala wskazać Twe silne i słabe strony.

Pomaga odkryć Ci wrodzone talenty i zdolności, odkrywa paranormalne czynniki przynoszące szczęście lub kłopoty (numery, liczby daty etc).

Wskazuje najważniejsze momenty w życiu, wraz z próbą wskazania odpowiedzi jaką drogę wybrać w momencie rozterki.

Wybierz miesiąc:


-> Styczeń
-> Luty
-> Marzec
-> Kwiecień
-> Maj
-> Czerwiec
-> Lipiec
-> Sierpień
-> Wrzesień
-> Październik
-> Listopad
-> Grudzień

Horoskop na dni marca


Porada: kliknij w datę aby przeczytać pełny opis

-> 1 marca - Dąży do wolności i nie lubi ograniczeą.
-> 2 marca - Pokojowy, miłosierny - okazuje zamiłowania kolekcjonerskie.
-> 3 marca - Jest człowiekiem poważnym, pracowitym, interesującym siê studiami naukowymi.
-> 4 marca - Prosty, naturalny - okazuje zdolności artystyczne i literackie.
-> 5 marca - Ambitny, przenikliwy, zdecydowany - nie zawsze jest zrozumiały dla swego otoczenia.
-> 6 marca - Dziêki swej ostrożności i pilności może osiągnąŚ powodzenie w interesach.
-> 7 marca - Okazuje zdolności pedagogiczne i pragnie wpłynąŚ dodatnio na swe otoczenie.
-> 8 marca - Lubi sporty, jest muzykalny i łatwo siê wzrusza.
-> 9 marca - Marzycielski a przy tym namiêtny - lubi przyrodą i zwierzêta.
-> 10 marca - Szczery, bezpartyjny - ceni sobie wysoko honor i obowiązek.
-> 11 marca - Dumny, wojowniczy - działa bystro i zrêcznie.
-> 12 marca - Podlega silnym wzruszeniom, jest epikurejczykiem, a umie przy tym rządziŚ innymi.
-> 13 marca - Usposobiony krytycznie - nie podlega przesądom, a mimo to nie widzi błêdłw swych bliskich.
-> 14 marca - Przyjazny, chêtny do pomocy - okazuje zdolności strategiczne.
-> 15 marca - Prawy, ludzki - ma dobre intencje.
-> 16 marca - Towarzyski, wesoły wierny - może odnieśŚ zwyciêstwo nad swymi wrogami.
-> 17 marca - Może osiągnąŚ dobre stanowisko, na ktłrym jednak groziŚ mu może katastrofa.
-> 18 marca - Potrafi wszystko wykorzystaŚ umiejêtnie dla swoich celłw.
-> 19 marca - Energiczny, aktywny - ma upodobania demokratyczne.
-> 20 marca - Ambitny, samowolny - nie zwraca uwagi na żadne wzglądy.
-> 21 marca - Zrêcznie układa swe projekty i nie lubi cudzej kontroli.
-> 22 marca - Wierzy w siebie, lubi sport i polowanie i może siê wybiŚ.
-> 23 marca - Dowcipny, rozmowny - pragnie uniknąŚ sporłw i nieporozumieą - co jednak nie zawsze mu siê udaje.
-> 24 marca - Szorstki, impulsywny, zmysłowy - może jednak zdobyŚ siê na czyny niepospolite.
-> 25 marca - Wspaniałomyślny, władczy - pragnie zajmowaŚ stanowisko dominujące.
-> 26 marca - Spełnia najczêściej to, co sobie postanowi i osiąga swe cele życiowe.
-> 27 marca - Chytry, rozważny, przebiegły - wykazuje zdolności dyplomatyczne.
-> 28 marca - Mimo swą dużą intuicją nie dostrzega wad przyjaciłł.
-> 29 marca - Jest miły jako przyjaciel lecz groźny jako wrłg.
-> 30 marca - Może siê wznieśŚ w życiu ponad sferą swego pochodzenia.
-> 31 marca - Impulsywny, odważny - dąży naprzłd wierząc w swe powodzenie.Gry Planszowe | Internet Speed Test | smieszne filmiki | Kurs instruktora strzelectwa