Zaloguj | Zarejestruj | Pomoc

Horoskop urodzinowy

Pozwala przewidzieć życie osoby urodzonej w danym dniu, poprzez analizę układu planet w momencie urodzin, pozwala wskazać Twe silne i słabe strony.

Pomaga odkryć Ci wrodzone talenty i zdolności, odkrywa paranormalne czynniki przynoszące szczęście lub kłopoty (numery, liczby daty etc).

Wskazuje najważniejsze momenty w życiu, wraz z próbą wskazania odpowiedzi jaką drogę wybrać w momencie rozterki.

Wybierz miesiąc:


-> Styczeń
-> Luty
-> Marzec
-> Kwiecień
-> Maj
-> Czerwiec
-> Lipiec
-> Sierpień
-> Wrzesień
-> Październik
-> Listopad
-> Grudzień

Horoskop na dni pazdziernika


Porada: kliknij w datę aby przeczytać pełny opis

-> 1 pazdziernika - Zmysłowy, wrażliwy, pragnie byŚ samodzielnym.
-> 2 pazdziernika - Panuje nad innymi i zwyciêża swych wrogłw.
-> 3 pazdziernika - Dąży do opanowania namiêtnością co nie zawsze mu siê udaje.
-> 4 pazdziernika - Spostrzegawczy, harmonijny - okazuje zdolności porłwnawcze, taktyczne i dyplomatyczne.
-> 5 pazdziernika - Zna siê na ludziach i umie z nimi wspłłdziałaŚ.
-> 6 pazdziernika - Towarzyski, wesoły - ustêpuje innym dla świêtego spokoju.
-> 7 pazdziernika - Wrażliwy, niezależny - jest dobrym obserwatorem.
-> 8 pazdziernika - Lubi rozrywki i jest wrażliwy na pochlebstwa.
-> 9 pazdziernika - Przedsiêbierze podrłże dalekie.
-> 10 pazdziernika - Pokojowo usposobiony, dowcipny - lubi sztuką i zna siê na niej.
-> 11 pazdziernika - Delikatny, uprzejmy - jest przywiązany do swego ogniska domowego.
-> 12 pazdziernika - Władczy, pewny siebie - jest zwolennikiem nowych poglądłw.
-> 13 pazdziernika - Czeka go w życiu pomoc wiernych przyjaciłł.
-> 14 pazdziernika - Otwarty, niezależny, aktywny - może rozminąŚ siê ze swym powołaniem.
-> 15 pazdziernika - Dąży do doskonałości i wyrłżnia siê swymi zdolnościami.
-> 16 pazdziernika - Ambitny, samodzielny, jest sêdzią bezstronnym.
-> 17 pazdziernika - Niechaj dąży do wyrobienia w sobie silnej woli.
-> 18 pazdziernika - Potrafi zachowaŚ rłwnowagą w przejściach życiowych.
-> 19 pazdziernika - Bystry, subtelny - doskonale orientuje siê w tym, co siê dzieje dookoła niego.
-> 20 pazdziernika - Ten chêtnie pomaga potrzebującym.
-> 21 pazdziernika - Przejmuje siê losem swych bliskich.
-> 22 pazdziernika - Jest obdarzony wyobraźnią i okazuje zamiłowania literackie.
-> 23 pazdziernika - Jest zamkniêty w sobie i lubi wyodrêbniaŚ siê od innych.
-> 24 pazdziernika - Dąży do osiągniêcia potêgi.
-> 25 pazdziernika - Przenikliwy, wytrwały - pragnie przewodziŚ nad innymi.
-> 26 pazdziernika - Jest człowiekiem poważnym i głêbokim, wywierającym wpływ na swe otoczenie.
-> 27 pazdziernika - Okazuje zdolności dyplomatyczne oraz artystyczne.
-> 28 pazdziernika - Interesuje siê tym co niezwykłe i tajemnicze.
-> 29 pazdziernika - Niezależny, wytrwały, dumny - ma doskonale zdolności analityczne.
-> 30 pazdziernika - Sobie samemu zawdziêcza swą karierą.Gry Planszowe | Internet Speed Test | smieszne filmiki | Kurs instruktora strzelectwa