Zaloguj | Zarejestruj | Pomoc

Horoskop urodzinowy

Pozwala przewidzieć życie osoby urodzonej w danym dniu, poprzez analizę układu planet w momencie urodzin, pozwala wskazać Twe silne i słabe strony.

Pomaga odkryć Ci wrodzone talenty i zdolności, odkrywa paranormalne czynniki przynoszące szczęście lub kłopoty (numery, liczby daty etc).

Wskazuje najważniejsze momenty w życiu, wraz z próbą wskazania odpowiedzi jaką drogę wybrać w momencie rozterki.

Wybierz miesiąc:


-> Styczeń
-> Luty
-> Marzec
-> Kwiecień
-> Maj
-> Czerwiec
-> Lipiec
-> Sierpień
-> Wrzesień
-> Październik
-> Listopad
-> Grudzień

Horoskop na dni stycznia


Porada: kliknij w datę aby przeczytać pełny opis

-> 1 stycznia - Mądry, rozważny, cierpliwy - jest urodzonym przywłdcą i organizatorem.
-> 2 stycznia - Ostrożny, dyplomatyczny - pragnie wcieliŚ swe ideały w życie.
-> 3 stycznia - Bystry, przedsiêbiorczy - dąży do panowania nad innymi.
-> 4 stycznia - Wrażliwy na osoby pici odmiennej - pragnie uznania i hołdłw.
-> 5 stycznia - Chociaż trochê sarkastyczny i krytyczny - potrafi byŚ dobrym przyjacielem.
-> 6 stycznia - Poważny, wyrozumiały - potrafi przystosowaŚ siê do otoczenia.
-> 7 stycznia - Dąży do uzyskania niezależności i może ją osiągnąŚ.
-> 8 stycznia - Wierny, stały - chêtnie pośredniczy i wpływa na innych ludzi.
-> 9 stycznia - Ma umysł wyrafinowany, upodobania artystyczne i temperament zmysłowy.
-> 10 stycznia - Wierzy w siebie i działa na własną rêką.
-> 11 stycznia - Inteligentny, przedsiêbiorczy, ma żywe poczucie honoru.
-> 12 stycznia - Jest subtelny i błyskotliwy, a praca jego może wydaŚ doskonale rezultaty.
-> 13 stycznia - Może osiągnąŚ wyniesienie życiowe dziêki własnym wysiłkom i zasługom osobistym.
-> 14 stycznia - Uczuciowy, namiêtny - może okazaŚ zdolności literackie lub artystyczne.
-> 15 stycznia - Jest pomysłowy i wytrwały: jego wysiłki mogą przynieśŚ żniwo obfite.
-> 16 stycznia - Ostrożny, zrêczny - nadaje siê do zajmowania stanowisk odpowiedzialnych.
-> 17 stycznia - Uprzejmy, utalentowany - kocha sztukê i wyrłżnia siê swymi zdolnościami.
-> 18 stycznia - Ambitny, inteligentny, interesuje siê przeszłością.
-> 19 stycznia - Oryginalny, wynalazczy, chociaż jest nieraz ekscentryczny - od zasad swych nie odstêpuje.
-> 20 stycznia - Dobry młwca, zwolennik propagandy - lubi władzê, autorytet i stanowisko dominujące.
-> 21 stycznia - Pragnie oddziaływaŚ na innych i daŚ im odczuwaŚ swe wpływy.
-> 22 stycznia - Niezależny myślowo - interesuje siê głêbokimi zagadnieniami.
-> 23 stycznia - Stały, cierpliwy, nastrojony idealistycznie - nie zawsze dotrzymuje swych obietnic.
-> 24 stycznia - Lojalny, staranny - zna siê na ludziach i ma stałe poglądy.
-> 25 stycznia - Optymistycznie nastrojony - potrafi byŚ miły i podobaŚ siê swemu otoczeniu.
-> 26 stycznia - Jego projekty i zamiary siêgają bardzo daleko.
-> 27 stycznia - Niechaj nie rozprasza siê niepotrzebnie.
-> 28 stycznia - Oryginalny, samodzielny - nie pozwala siê ograniczaŚ.
-> 29 stycznia - Jest zwolennikiem ideałłw i stara siê wpływaŚ dodatnio na swe otoczenie.
-> 30 stycznia - Subtelny, intuicyjny - wyrłżnia siê swym wrodzonym poczuciem humoru.
-> 31 stycznia - Mimo swą oryginalnośŚ wykazuje dużo taktu i łatwo dostosowuje siê do innych.Gry Planszowe | Internet Speed Test | smieszne filmiki | Kurs instruktora strzelectwa