Zaloguj | Zarejestruj | Pomoc

Horoskop urodzinowy

Pozwala przewidzieć życie osoby urodzonej w danym dniu, poprzez analizę układu planet w momencie urodzin, pozwala wskazać Twe silne i słabe strony.

Pomaga odkryć Ci wrodzone talenty i zdolności, odkrywa paranormalne czynniki przynoszące szczęście lub kłopoty (numery, liczby daty etc).

Wskazuje najważniejsze momenty w życiu, wraz z próbą wskazania odpowiedzi jaką drogę wybrać w momencie rozterki.

Wybierz miesiąc:


-> Styczeń
-> Luty
-> Marzec
-> Kwiecień
-> Maj
-> Czerwiec
-> Lipiec
-> Sierpień
-> Wrzesień
-> Październik
-> Listopad
-> Grudzień

Losowy horoskop (na dzień 28 wrzesnia)


Stoi on zawsze na czele i pragnie zajmowaŚ pierwsze miejsce. Jest on bowiem naturą gorącą, impulsywną. Usposobienie jego jest wojownicze - lubi wojnê i walkê w ogłle; nieraz kolekcjonuje orêż wszelkiego rodzaju. Jego inteligencja jest niezwykła a dążenia bardzo wysokie - lecz sprawia, że zamiast argumentłw używa nieraz siły. Wykazuje trafny sąd i wyrłżnia siê swymi zdolnościami porłwnawczymi. Posiada rłwnież i wybitne zdolności artystyczne, zwłaszcza w kierunku architektury, sztuki stosowanej lub muzyki. Kocha żonê. Przejêty jest swym zawodem - działa pośpiesznie i gorliwie. Gdy coś przedsiêbierze - z uporem dąży do celu raz wytkniêtego i nie zwraca uwagi na wszystko, co mogłoby go od tego celu oderwaŚ. Po pewnym czasie porzuca jednak swą rozpoczêtą pracê i zabiera siê do innej - z tą samą gorliwością i zaciêtością. Toteż jego wadą jest, że nie zawsze ma dośŚ cierpliwości i wytrwałości, aby rzecz rozpoczêtą doprowadziŚ do pomyślnego koąca. Czêsto też jest nieuważny i niezastanawiający siê, działając pod wpły wem pierwszego impulsu lub też namiêtności. Grozi mu niebezpieczeąstwo od ognia i żelaza, jak i ewentualnośŚ utracenia wybitnego stanowiska jakie nieraz zajmuje. Czego siê strzec winien? Jego temeprament zbyt impulsywny może go naraziŚ na niebezpieczeąstwo fizyczne. Niechaj wiêc nie daje wciągaŚ siê w zwady, wystrzegając siê nieostrożnego obchodzenia siê z bronią, zarłwno palną jak i sieczną. Jest to człowiek gorliwy, pełen nadziei, ktłra jednakże nie zawsze bêdzie mogła siê zrealizowaŚ. Jego instynkty są bardzo humanitarne.Gry Planszowe | Internet Speed Test | smieszne filmiki | Kurs instruktora strzelectwa