Zaloguj | Zarejestruj | Pomoc

Horoskop urodzinowy

Pozwala przewidzieć życie osoby urodzonej w danym dniu, poprzez analizę układu planet w momencie urodzin, pozwala wskazać Twe silne i słabe strony.

Pomaga odkryć Ci wrodzone talenty i zdolności, odkrywa paranormalne czynniki przynoszące szczęście lub kłopoty (numery, liczby daty etc).

Wskazuje najważniejsze momenty w życiu, wraz z próbą wskazania odpowiedzi jaką drogę wybrać w momencie rozterki.

Wybierz miesiąc:


-> Styczeń
-> Luty
-> Marzec
-> Kwiecień
-> Maj
-> Czerwiec
-> Lipiec
-> Sierpień
-> Wrzesień
-> Październik
-> Listopad
-> Grudzień

Losowy horoskop (na dzień 10 pazdziernika)


Pełen radości życia, beztroski, lubi wszystko co piêkne, a zwłaszcza jest wielkim zwolennikiem muzyki. Nierzadko zdolności artystyczne łączą siê w jego duszy z dużym poczuciem romantyzmu. Zwłaszcza darzy swą sympatią teatr i wszelkie przedstawienia; jest rłwnież wielkim zwolennikiem filmu. Jest dowcipny i potrafi zrêcznie wyśmiewaŚ siê z innych; posiada też zdolności krytyczne i może zostaŚ krytykiem artystycznym. Powodzenie czeka go nie tylko w zakresie sztuki, ale rłwnież może osiągnąŚ dobre rezultaty w handlu lub przemyśle. Zwłaszcza może mu siê powieśŚ wytwarzanie takich produktłw, ktłre mają związek z zabawami, rozrywkami, zmysłowością lub prłżnością ludzką. W ogłle wszystko co służy do rozrywki lub zabawy innych może mu przynieśŚ powodzenie. Usposobiony pokojowo - okazuje duże zdolności dyplomatyczne. Skłonny jest do miłości platonicznej. Z wielką energią realizuje swe szerokie plany życiowe. Koleje jego życia zazwyczaj są zmienne. Kobietê urodzoną w tym dniu ożywia pragnienie miłości i życia rodzinnego. ByŚ żoną i matką jest dla niej najwznioślejszym powołaniem i najlepszym zawodem. Gdy ma coś drogiego swemu sercu co ukochała nad życie i co pochłania jej wszystkie zdolności i absorbuje jej uwagê -włwczas nic ją już na świecie nie interesuje i nie obchodzi. Toteż zazwyczaj wychowanie dzieci absorbuje ją w stopniu bardzo silnym. Wady. Jak wspominaliśmy - człowiek w dniu tym urodzony, wyrłż- nia siê swymi zdolnościami krytycznymi, ale trzeba też dodaŚ, że w krytyce swej zbytnio siê rozpêdza i nierzadko krytykuje tylko dlatego, aby siê przeciwstawiŚ innym, tj. "szuka dziur w całym". Nawet i wtedy gdy sam nic nie potrafi poprawiŚ i zmieniŚ na lepsze - gani istniejące porządki i prawa. Czego siê strzec winien? Dziêki temu, że zbytnio już jest beztroski w swych poczynaniach życiowych, a rłwnież i niedbały w sprawach pieniêżnych - może zostaŚ narażony na dotkliwe straty.Gry Planszowe | Internet Speed Test | smieszne filmiki | Kurs instruktora strzelectwa