Zaloguj | Zarejestruj | Pomoc

Horoskop urodzinowy

Pozwala przewidzieć życie osoby urodzonej w danym dniu, poprzez analizę układu planet w momencie urodzin, pozwala wskazać Twe silne i słabe strony.

Pomaga odkryć Ci wrodzone talenty i zdolności, odkrywa paranormalne czynniki przynoszące szczęście lub kłopoty (numery, liczby daty etc).

Wskazuje najważniejsze momenty w życiu, wraz z próbą wskazania odpowiedzi jaką drogę wybrać w momencie rozterki.

Wybierz miesiąc:


-> Styczeń
-> Luty
-> Marzec
-> Kwiecień
-> Maj
-> Czerwiec
-> Lipiec
-> Sierpień
-> Wrzesień
-> Październik
-> Listopad
-> Grudzień

Losowy horoskop (na dzień 16 lutego)


Jest to człowiek miły, uprzejmy, wrażliwy, a jego umysł jest rozwiniêty i badawczy. Odznacza siê dobrą pamiêcią, a dziêki krytycznemu usposobieniu nie podlega złudzeniom i iluzjom jak ludzie przeciêtni, stąd też niesłusznie jest przez nich posądzany o cynizm. Cierpliwy i staranny - potrafi poświêcaŚ siê dla celłw bardziej idealnych. Charakter jego jest otwarty i sympatyczny, a usposobienie społeczne i humanitarne. Łatwo przyciąga do siebie przyjaciłł i chêtnie przyjmuje ich u siebie. Dziêki jego towarzyskiemu usposobieniu - nawet zamkniête koła stają siê dlaą dostêpne. Chociaż wywiera wpływ przyciągający i facynujacy - jest jednakże zbyt oryginalny i głêboki, aby podobaŚ siê powszechnie. Stąd też nie zawsze staje siê popularny - jest bowiem zbyt samodzielny, co niepokoi innych: nie mogą go nieraz zrozumieŚ. Stara siê on unikaŚ takich kłł towarzyskich, do ktłrych każdy ma łatwy dostêp. Jest uczuciowy i lubi użycie w jego subtelniejszych formach. Zna siê na ludziach. Jest to zdolny i kulturalny członek społeczeąstwa. Co mu grozi. Serce takiego człowieka kryje nieraz w sobie ciche cierpienie, spowodowane nieszczêśliwą miłością. Jest przywiązany do swego ogniska rodzinnego. W związki małżeąskie wstêpowaŚ siê nie spieszy, ale może byŚ dobrym mêżem lub żoną. Najlepsze związki czy to w małżeąstwie czy też we wspłłdziałaniu tworzy z ludźmi urodzonymi od dnia 21 maja do dnia 21 czerwca i od dnia 22 września do dnia 23 października. Nieraz pragnie zdobyŚ majątek i może staŚ siê posiadaczem własności nieruchomej.Na ogłł jednak trzeba dodaŚ, że materialne cele życia ludzkiego nie mają dlaą zbyt wielkiego znaczenia - stąd też nieraz jest zbyt mało aktywny życiowo. Nie zachowuje siê tak bynajmniej z lenistwa - owszem, okazuje wielką wytrwałośŚ i pilnośŚ w tych wypadkach, kiedy podług niego warto ją zastosowaŚ. Jako partner jest zawsze pożądany, bowiem jego zdrowy rozsądek i wiadomości praktyczne czynią go człowiekiem pożytecznym, na radach ktłrego można polegaŚ.Gry Planszowe | Internet Speed Test | smieszne filmiki | Kurs instruktora strzelectwa