Zaloguj | Zarejestruj | Pomoc

Horoskop urodzinowy

Pozwala przewidzieć życie osoby urodzonej w danym dniu, poprzez analizę układu planet w momencie urodzin, pozwala wskazać Twe silne i słabe strony.

Pomaga odkryć Ci wrodzone talenty i zdolności, odkrywa paranormalne czynniki przynoszące szczęście lub kłopoty (numery, liczby daty etc).

Wskazuje najważniejsze momenty w życiu, wraz z próbą wskazania odpowiedzi jaką drogę wybrać w momencie rozterki.

Wybierz miesiąc:


-> Styczeń
-> Luty
-> Marzec
-> Kwiecień
-> Maj
-> Czerwiec
-> Lipiec
-> Sierpień
-> Wrzesień
-> Październik
-> Listopad
-> Grudzień

Losowy horoskop (na dzień 11 wrzesnia)


Uczynny, wspaniałomyślny, w dużym stopniu interesuje siê sprawami innych ludzi, interesami przyjaciłł, a zwłaszcza ich przygodami miłosnymi, chêtnie pośredniczy w zawieraniu lub w ich zrywaniu. Potrafi poświêciŚ siê dla swego otoczenia i pracowaŚ gorliwie dla dobra innych, a w razie potrzeby otacza ich opieką i służy pomocą. Starannie strzeże swych tajemnic, a rłwnież troskliwie czuwa nad tajemnicami swych przyjaciłł. Zdolny i zrêczny jest we wszelkich swoich poczynaniach: doskonale układa plany i obmyśla swe projekty. Może zostaŚ dobrym uczonym, zdolnym muzykiem. Porządny, metodyczny, interesuje siê medycyną i może zostaŚ dobrym doktorem lub magnetyzerem. Umysł jego jest bystry, przenikliwy, przedsiêbiorczy, a w studiach naukowych może okazaŚ dużą wytrwałośŚ. Wady. Chociaż jego zachowanie siê jest najczêściej proste i naturalne, bywa rłwnież dośŚ szorstki. Charakter bowiem posiada nieco fanatyczny, usposobiony jest krytycznie i bywa cierpki, wykazując nieraz brak delikatności. Mimo to jednak odznacza siê swą ścisłością i jest człowiekiem prawym za co zyskuje uznanie otoczenia. Można na nim polegaŚ. Lubi sport i życie wiejskie - rolnictwo, ogrodnictwo, hodowlê zwierząt i roślin. Pragnie zachowaŚ swą niezależnośŚ życiową, ale trudno przychodzi mu ją zdobyŚ. Jest pracowity, jego wysiłki przyniosą rezultaty pomyślne, ale trzeba dodaŚ, że lepszym jest podwładnym, aniżeli kierownikiem. Kobieta urodzona dnia tego ubiera siê starannie i chêtnie przoduje innym w modzie. Uczuciowa, chêtnie poświêcająca siê dla rodziny - okazuje jednakże dużo ambicji towarzyskich i jest zwolenniczką arystokracji. Ma ona jak najlepsze intencje i dąży do celłw wysokich, ale łatwo ulega zniechêceniu. Najlepsze związki tworzy z osobami urodzonymi od 22 grudnia do 21 stycznia i od 20 kwietnia do 21 maja.Gry Planszowe | Internet Speed Test | smieszne filmiki | Kurs instruktora strzelectwa