Zaloguj | Zarejestruj | Pomoc

Horoskop urodzinowy

Pozwala przewidzieć życie osoby urodzonej w danym dniu, poprzez analizę układu planet w momencie urodzin, pozwala wskazać Twe silne i słabe strony.

Pomaga odkryć Ci wrodzone talenty i zdolności, odkrywa paranormalne czynniki przynoszące szczęście lub kłopoty (numery, liczby daty etc).

Wskazuje najważniejsze momenty w życiu, wraz z próbą wskazania odpowiedzi jaką drogę wybrać w momencie rozterki.

Wybierz miesiąc:


-> Styczeń
-> Luty
-> Marzec
-> Kwiecień
-> Maj
-> Czerwiec
-> Lipiec
-> Sierpień
-> Wrzesień
-> Październik
-> Listopad
-> Grudzień

Losowy horoskop (na dzień 21 wrzesnia)


Intelekt jego jest bystry i przenikliwy, dziêki czemu staje siê mało sympatycznym dla innych - jest bowiem nastrojony sceptycznie i krytycznie do wszystkiego, co nie podlega doświadczeniu zmysłłw, logice myślowej i nie może byŚ ugruntowane naukowo. Z tego też powodu nieraz popada w cynizm. Bardzo ruchliwy umysłowo, metodyczny - raz jest zbyt ścisły i drobiazgowy - to znowu "robi słonia z muchy", gdyż chêtnie przesadza. Gdy zaś jeszcze nie jest dostatecznie rozwiniêty umysłowo - może staŚ siê egoistą lub bigotem, niesympatycznym dla innych. Jest nadmiernie wrażliwym i z tego powodu może ucierpieŚ w życiu. Natura jego jest w gruncie rzeczy dobra - nieraz tylko zbyt jest biernym w stosunku do życia. W zachowaniu siê swym jest dośŚ niepewnym - a mimo to potrafi byŚ uprzejmym. Bystry i przenikliwy - niezbyt jest towarzyski i woli żyŚ samotnie. Obdarzony niezwykłą wyobraźnią - uzdolniony jest do pracy twłrczej. Jest dośŚ religijny, lubi obrzêdy i ceremonie. Może też zrobiŚ karierê jako duchowny, a jego czyny są włwczas pożyteczne dla społeczeąstwa. Okazuje dośŚ dużo nadziei i ufności. Chociaż poddany jest zmysłowości dośŚ silnie - potrafi rłwnież rozwinąŚ dużą siłê woli i opanowaŚ siê. Wszystko co piêkne - czy to w życiu czy w sztuce - wywiera naą duże wrażenie. Jest to zwolennik sztuki, muzyki, piêknego otoczenia. Zamiłowany w spokoju, harmonii, sprawiedliwości - bardzo jest wrażliwy na otoczenie i osoby, z ktłrymi wspłłdziała w życiu. Najmniejszą niesprawiedliwośŚ odczuwa bardzo silnie, czy to w stosunku do siebie samego, czy też w stosunku do innych.Gry Planszowe | Internet Speed Test | smieszne filmiki | Kurs instruktora strzelectwa