Zaloguj | Zarejestruj | Pomoc

Horoskop urodzinowy

Pozwala przewidzieć życie osoby urodzonej w danym dniu, poprzez analizę układu planet w momencie urodzin, pozwala wskazać Twe silne i słabe strony.

Pomaga odkryć Ci wrodzone talenty i zdolności, odkrywa paranormalne czynniki przynoszące szczęście lub kłopoty (numery, liczby daty etc).

Wskazuje najważniejsze momenty w życiu, wraz z próbą wskazania odpowiedzi jaką drogę wybrać w momencie rozterki.

Wybierz miesiąc:


-> Styczeń
-> Luty
-> Marzec
-> Kwiecień
-> Maj
-> Czerwiec
-> Lipiec
-> Sierpień
-> Wrzesień
-> Październik
-> Listopad
-> Grudzień

Losowy horoskop (na dzień 9 lipca)


Jest to człowiek uświadomiony, o wyraźnie zaznaczonym poczuciu obowiązku. Usposobiony jest idealistycznie, potrafi byŚ dowcipnym, a posiada rłwnież duże odczucie sztuki. W pracy swej jednak jest dośŚ powolnym. Szlachetny, społeczny, wywiera wpływ na swe otoczenie i już we wczesnej młodości ma wielu przyjaciłł. Lubi studia naukowe, podrłże, odkrycia - a życie jego tak siê układa, że zazwyczaj podrłżuje dośŚ dużo. Ma mocne nerwy i silny charakter. Dziêki swej energii i zdolnościom praktycznym - może odgrywaŚ rolê wybitną w społeczeąstwie, do ktłrego należy. Chce rozstrzygaŚ wszelkie zagadnienia, jakie go drêczą, wyświetliŚ wszystko, co niejasne i rozwikłaŚ zagadnienia społeczne, wystêpując nieraz przeciwko ogłlnie przyjêtym prądom lub wierzeniom. Pragnie wielu rzeczy - ale przede wszystkim chce byŚ reformatorem społecznym. Może staŚ siê czynnikiem rozwoju i źrłdłem wiadomości dla wielu ludzi. Co mu grozi? Grożą mu niebezpieczeąstwa na wodzie, przed ktłrymi powinien siê mieŚ na ostrożności. Do czego winien dążyŚ? Kto urodził siê dnia tego, jest nadmiernie czułym i przewrażliwionym, co potêguje siê z wiekiem. Wszystko dookoła odczuwa nader ostro i z powodu nieprzyjemnego otoczenia może przeżywaŚ duże udrêczenia. Wobec tego powinien siê staraŚ, aby rozwinąŚ w sobie pewien egoizm uczuciowy, ktłry by młgł służyŚ mu płźniej do obrony przed agresywnością innych. O ile to nie nastąpi - dziêki swej niezwykłej wrażliwości - może byŚ narażonym ma straty.Gry Planszowe | Internet Speed Test | smieszne filmiki | Kurs instruktora strzelectwa