Zaloguj | Zarejestruj | Pomoc

Horoskop urodzinowy

Pozwala przewidzieć życie osoby urodzonej w danym dniu, poprzez analizę układu planet w momencie urodzin, pozwala wskazać Twe silne i słabe strony.

Pomaga odkryć Ci wrodzone talenty i zdolności, odkrywa paranormalne czynniki przynoszące szczęście lub kłopoty (numery, liczby daty etc).

Wskazuje najważniejsze momenty w życiu, wraz z próbą wskazania odpowiedzi jaką drogę wybrać w momencie rozterki.

Wybierz miesiąc:


-> Styczeń
-> Luty
-> Marzec
-> Kwiecień
-> Maj
-> Czerwiec
-> Lipiec
-> Sierpień
-> Wrzesień
-> Październik
-> Listopad
-> Grudzień

Losowy horoskop (na dzień 23 pazdziernika)


Jest to człowiek stały, ostrożny, rozważny. Okazuje w życiu silną wolê, takt, dążenie do potêgi i z zamiłowaniem oddaje siê rozmyślaniom. Dąży on bowiem do rozwoju wewnêtrznego i nie szczêdzi wysiłkłw w kierunku udoskonalenia siê. Jest nieco skryty - zamkniêty w sobie i chêtnie wyodrêbnia siê od swego otoczenia. Jego dziedziną psychiczną jest władza i panowanie. Przez opanowanie samego siebie może osiągnąŚ władzê nad innymi. Energiczny, stanowczy - potrafi sprawowaŚ władzê nad innymi. Do czego powinien dążyŚ? Niechaj unika pobłażania sobie i swym namiêtnościom i niechaj nie ugania siê za przyjemnościami. Jego najwyższym dążeniem powinno byŚ osiągniêcie całkowitej kontroli swych uczuŚ, namiêtności, intelektu. Trzeba dodaŚ, że mimo początkowe upadki lub pomyłki - zazwyczaj posuwa siê naprzłd w tym kierunku i osiąga znaczny postêp. Dziêki silnemu oddziaływaniu jakie wywiera na swe otoczenie, może włwczas przyspieszyŚ rozwłj bliskich sobie ludzi i stworzyŚ dla nich lepsze warunki egzystencji. Co mu grozi? Niebezpieczeąstwo ze strony wrogłw. Gdy już uważa siê za zupełnie szczêśliwego i zabezpieczonego - może siê okazaŚ, że właśnie w tym czasie otoczony jest niebezpieczeąstwami. Jak wychowaŚ dziecko urodzone dzisiaj? Ma ono wrodzone zdolności wynalazcze, odznacza siê swymi oryginalnymi myślami, jak rłwnież zdolnościami do rysunkłw i w ogłle wszelkiej pracy rêcznej. Nauczyciele nie powinni hamowaŚ jego wrodzonej oryginalności, lecz rozwijaŚ ją i potêgowaŚ. Dziecku takiemu należy pozwoliŚ na to, aby szło swymi własnymi drogami i nie trzeba ograniczaŚ jego samodzielności, gdyż inaczej jego duże wrodzone zdolności mogą ulec przytłumieniu. Gdy wątpiŚ w to, co takie dziecko młwi lub wyśmiewaŚ siê z niego -włwczas może łatwo nauczyŚ siê kłamaŚ a nawet oszukiwaŚ.Gry Planszowe | Internet Speed Test | smieszne filmiki | Kurs instruktora strzelectwa