Zaloguj | Zarejestruj | Pomoc

Horoskop urodzinowy

Pozwala przewidzieć życie osoby urodzonej w danym dniu, poprzez analizę układu planet w momencie urodzin, pozwala wskazać Twe silne i słabe strony.

Pomaga odkryć Ci wrodzone talenty i zdolności, odkrywa paranormalne czynniki przynoszące szczęście lub kłopoty (numery, liczby daty etc).

Wskazuje najważniejsze momenty w życiu, wraz z próbą wskazania odpowiedzi jaką drogę wybrać w momencie rozterki.

Wybierz miesiąc:


-> Styczeń
-> Luty
-> Marzec
-> Kwiecień
-> Maj
-> Czerwiec
-> Lipiec
-> Sierpień
-> Wrzesień
-> Październik
-> Listopad
-> Grudzień

Losowy horoskop (na dzień 24 listopada)


Jest to człowiek skomplikowany - niełatwo zmierzyŚ go, przeniknąŚ i trudno oceniŚ wedle właściwej wartości. Na ogłł jest bardzo przedsiêbiorczy a rozmaite poczynania sprawiają mu przyjemnośŚ. W przywiązaniach swych i skłonnościach bardzo demonstracyjny - ma wielkie zamiłowanie do niepodległości i jest zwolennikiem całkowitej wolności wypowiedzenia siê dla każdego. Na ogłł posiada charakter zaczepny, napastniczy, zamiłowany we wspłłubieganiu siê, zawodach, sprzeczkach - czy to w atakach orêżnych lub szermierskich - czy też jedynie w polemice. Jakie mu grożą niebezpieczeąstwa? Skutkiem jego pieniactwa i kłłtliwości w jakich mu życie upływa - może go spotkaŚ niebezpieczeąstwo zranienia przez innych lub też zadania ran komuś. Czego siê powinien strzec? Aby nie przysparzaŚ sobie wrogłw swym niespokojnym zachowaniem siê. Jak wychowaŚ dziecko tak urodzone? Należy do niego odnosiŚ siê z ufnością i dowierzaŚ całkowicie. Dziêki swej niezwykłej intuicji - odczuwa wszystko bardzo ostro, a gdy raz straci do kogoś zaufanie - nie da siê to już powetowaŚ. Dziecko takie wypełnia wielka ruchliwośŚ i pragnienie aktywności; należy wynaleźŚ mu zatem odpowiednie zajêcia i pozwoliŚ na stwarzanie sobie rozrywek. Jest niezwykle wrażliwe i wskutek tego łatwo może zostaŚ ciêżko dotkniête. Potrzebuje opieki życzliwej i atmosfery miłości. Jest to wdziêczna mała istotka, ktłra siê wszystkiego podejmie i bêdzie staraŚ siê wykonaŚ za jedno dobre słowo uznania lub miłości. Kto urodził siê dzisiaj - jest otwarty, prostolinijny, o skłonnościach filozoficznych, a zdanie jego jest zmienne. Nieraz odstêpuje od poglądłw urzêdowych i ogłlnie przyjêtych.Gry Planszowe | Internet Speed Test | smieszne filmiki | Kurs instruktora strzelectwa