Zaloguj | Zarejestruj | Pomoc

Horoskop urodzinowy

Pozwala przewidzieć życie osoby urodzonej w danym dniu, poprzez analizę układu planet w momencie urodzin, pozwala wskazać Twe silne i słabe strony.

Pomaga odkryć Ci wrodzone talenty i zdolności, odkrywa paranormalne czynniki przynoszące szczęście lub kłopoty (numery, liczby daty etc).

Wskazuje najważniejsze momenty w życiu, wraz z próbą wskazania odpowiedzi jaką drogę wybrać w momencie rozterki.

Wybierz miesiąc:


-> Styczeń
-> Luty
-> Marzec
-> Kwiecień
-> Maj
-> Czerwiec
-> Lipiec
-> Sierpień
-> Wrzesień
-> Październik
-> Listopad
-> Grudzień

Losowy horoskop (na dzień 16 listopada)


Okazuje doskonałe zdolności praktyczne, zwłaszcza pod wzglêdem interesłw i stosunkłw handlowych. Ale posiada rłwnież zdolności w kierunku czysto teoretycznym, a w karierze naukowej może też osiągnąŚ niezłe rezultaty. Jego zamiłowania są dośŚ skromne. Potrafi dostosowaŚ siê do warunkłw i otoczenia. Nie należy jednak przypuszczaŚ, że mamy tu do czynienia z człowiekiem słabym lub niezdecydowanym: odwaga, nieustra-szonośŚ, gorliwośŚ, wytrwałośŚ, zawsze go cechują. Niezwykle silny to charakter, posiadający własnośŚ odradzania siê -jak feniks - z popiołłw własnych swych przeżyŚ. Jego organizm jest na ogłł dośŚ wytrzymały, chociaż dziêki wrażliwości niezwykłej - dostêpny infekcjom. Gdy zachoruje - to włwczas już jest chory naprawdê. Czasami jednak choroba ma przebieg przytłumiony ze wzglêdu na wielką wytrzymałośŚ organizmu i zasłb sił życiowych. Kuracja wypoczynkowa i rozsądny tryb życia - to najlepsze lekarstwa dla takiego człowieka, pozwalają one bowiem działaŚ potêżnej sile regeneracyjnej, jaka jest skryta w organizmie. Sam on jednakże okazuje zamiłowanie do środkłw heroicznych, radykalnych i rzadko kiedy pozwa- la naturze dopełniŚ swego dzieła całkowitej rekonwalescencji. To zamiłowanie do używania lekarstw o ostrym działaniu może mu nawet zaszkodziŚ. W ten sposłb przejawia siê jego wrodzona chêŚ panowania i pragnienie osiągniêcia natychmiastowych skutkłw.Gry Planszowe | Internet Speed Test | smieszne filmiki | Kurs instruktora strzelectwa