Zaloguj | Zarejestruj | Pomoc

Horoskop urodzinowy

Pozwala przewidzieć życie osoby urodzonej w danym dniu, poprzez analizę układu planet w momencie urodzin, pozwala wskazać Twe silne i słabe strony.

Pomaga odkryć Ci wrodzone talenty i zdolności, odkrywa paranormalne czynniki przynoszące szczęście lub kłopoty (numery, liczby daty etc).

Wskazuje najważniejsze momenty w życiu, wraz z próbą wskazania odpowiedzi jaką drogę wybrać w momencie rozterki.

Wybierz miesiąc:


-> Styczeń
-> Luty
-> Marzec
-> Kwiecień
-> Maj
-> Czerwiec
-> Lipiec
-> Sierpień
-> Wrzesień
-> Październik
-> Listopad
-> Grudzień

Losowy horoskop (na dzień 15 stycznia)


Jest to człowiek stały, zdolny; życie jego jest uporządkowane i pożyteczne, namiêtności opanowane a umysł wysoko rozwiniêty. Ostrożny, zamkniêty w sobie - może na obcych robiŚ wrażenie nieprzystêpnego a nawet pedanta. Lubuje siê w tym co jest proste i szczere w naturze ludzkiej, a wszystko niejasne budzi w nim nieufnośŚ. Bardzo siê troszczy o to, aby inni go szanowali, cenili i okazywali mu swe zaufanie. Lecz sam - całkiem odwrotnie - jest nieufny i z trudem tylko obdarza kogoś swym zaufaniem. Zwraca on wielką uwagê na stosunki towarzyskie, a na przyjaciłł wybiera sobie najchêtniej osoby wybitne i majêtne. Pamiêta wszelkie daty i rocznice życia towarzyskiego i przy każdej okazji lubi braŚ udział w zebraniach i przyjêciach. Potrafi bawiŚ całe towarzystwo i jest mile widzianym gościem i sympatycznym gospodarzem. Z szacunkiem odnosi siê do autorytetłw ogłlnie przyjêtych i do władzy, a specjalne upodobanie żywi do wspaniałego otoczenia. Jest to dlaą wielką przykrością, gdy nie może siê zdobyŚ na eleganckie ubranie, gdyż lubi swą stroną zewnêtrzną działaŚ na ludzi. Nie szczêdzi wysiłkłw i zabiegłw, aby zawsze okazywaŚ siê na wysokości mody. W poglądach swych nie wyrłżnia siê od innych i sympatyzuje ze zdaniem przyjêtym ogłlnie. W stosunku do ludzi okazuje siê nieraz ojcowski i pouczający. Jest urodzonym nauczycielem i wykazuje wielkie zdolności w tym kierunku. Co najdziwniejsze - uczniowie jego są mu bardzo oddani i robią postêpy w naukach, pragnąc mu siê przypodobaŚ. Ideały swe pragnie wcieliŚ w życie i widzieŚ je zrealizowane w formie praktycznej. Co mu grozi. Trudności życiowe z powodu długłw i wierzycieli, od czego jednakże zawsze go wyratuje jakaś nieoczekiwana pomyślnośŚ.Gry Planszowe | Internet Speed Test | smieszne filmiki | Kurs instruktora strzelectwa