Zaloguj | Zarejestruj | Pomoc

Horoskop urodzinowy

Pozwala przewidzieć życie osoby urodzonej w danym dniu, poprzez analizę układu planet w momencie urodzin, pozwala wskazać Twe silne i słabe strony.

Pomaga odkryć Ci wrodzone talenty i zdolności, odkrywa paranormalne czynniki przynoszące szczęście lub kłopoty (numery, liczby daty etc).

Wskazuje najważniejsze momenty w życiu, wraz z próbą wskazania odpowiedzi jaką drogę wybrać w momencie rozterki.

Wybierz miesiąc:


-> Styczeń
-> Luty
-> Marzec
-> Kwiecień
-> Maj
-> Czerwiec
-> Lipiec
-> Sierpień
-> Wrzesień
-> Październik
-> Listopad
-> Grudzień

Losowy horoskop (na dzień 24 kwietnia)


Jego charakter jest dośŚ impulsywny, łatwo pobudliwy, skłonny do sporłw, gniewny. Jest to człowiek przyzwyczajony do wywierania swego autorytetu na otoczenie i wykazuje skłonności do despotyzmu. Przestrzega obowiązkowości i dyscypliny, ale przy tym okazuje zbytnią pewnośŚ siebie, a wydaje mu siê zawsze, że tylko sam ma słusznośŚ, ktłrej nie chce przyznaŚ innym. Chociaż siê do tego nie chce przyznaŚ - usposobiony jest fatalistycz-nie. Urodziny dzisiejsze dają dwa typy. Niższy - jest leniwy i uparty, o nadmiernej ekspansji sił życiowych, ktłre rozwija wszystkie wyłącznie w kierunku zmysłowego użycia. Typ wyższy jest spokojny, szlachetny, filantropijny. Poddaje siê on chêtnie prawom społecznym i potrafi przezwyciêżyŚ swłj egoizm wrodzony całkowicie. Staje siê włwczas szlachetnym altruistą i pracuje interesownie i wytrwale dla dobra własnego społeczeąstwa, nawet i całej ludzkości. Zawłd lub zajêcie dla osoby urodzonej dzisiaj najlepsze takie, ktłre wymaga spokojnej pracy, zdolności praktycznych, stałości, zdecydowania i pewności siebie. Może byŚ doskonałym rolnikiem, ogrodnikiem, leśnikiem, bankierem, finansistą, dyrektorem itp. W domu ma stosunki niezbyt miłe. Czego siê strzec winien. Aby przez swą zbytnią pobudliwośŚ nie szkodził swym interesom. Dziêki swemu zamiłowaniu do sporłw oraz okazywanemu bez osłonek despotyzmowi - może zakłłciŚ spokłj domowy i zniszczyŚ swe szczêście rodzinne. Kobieta urodzona dzisiaj - jest doskonałą gospodynią, zna siê na kuchni i potrafi byŚ rłwnież dobrą pielêgniarką chorych. Kto urodził siê dzisiaj osiągnie szczêście w małżeąstwie z osobami urodzonymi w czasie od 22 sierpnia do 21 września i od 21 grudnia do 19 stycznia.Gry Planszowe | Internet Speed Test | smieszne filmiki | Kurs instruktora strzelectwa