Zaloguj | Zarejestruj | Pomoc

Horoskop urodzinowy

Pozwala przewidzieć życie osoby urodzonej w danym dniu, poprzez analizę układu planet w momencie urodzin, pozwala wskazać Twe silne i słabe strony.

Pomaga odkryć Ci wrodzone talenty i zdolności, odkrywa paranormalne czynniki przynoszące szczęście lub kłopoty (numery, liczby daty etc).

Wskazuje najważniejsze momenty w życiu, wraz z próbą wskazania odpowiedzi jaką drogę wybrać w momencie rozterki.

Wybierz miesiąc:


-> Styczeń
-> Luty
-> Marzec
-> Kwiecień
-> Maj
-> Czerwiec
-> Lipiec
-> Sierpień
-> Wrzesień
-> Październik
-> Listopad
-> Grudzień

Losowy horoskop (na dzień 22 czerwca)


Zdolny, wymowny - potrafi doskonale prowadziŚ konwersacjê, popisywaŚ siê swymi umiejêtnościami, olśniewaŚ innych i błyszczeŚ w świecie. W towarzystwie jest bardzo sympatyczny i rozwesela swe otoczenie. Posiada umiejêtnośŚ fascynowania innych i przyciągania przyjaciłł. Dobry z niego towarzysz, kompan, przyjaciel, sąsiad. Lubi jednak wystêpowaŚ okazale na zewnątrz i wielce jest przywiązany do życia zmysłowego. Gdy jakiś interes nie uda mu siê w jednym miejscu - niezwłocznie zaczyna coś innego w drugim - a jego wysiłki najczêściej zostają uwieączone powodzeniem. DośŚ samowolny i uparty - jednocześnie jest bardzo wrażliwy, czuły, uczuciowy i zmysłowy. Podpada pod wpływ osłb płci odmiennej dziêki swej kochliwości. Jego wrażliwośŚ potêguje siê z wiekiem. Wady związane z dzisiejszymi urodzinami - to zbytnia zmysłowośŚ. Taki człowiek ugania siê za przyjemnościami, co może przybraŚ zbyt duże rozmiary. Poświêca włwczas żądzy użycia na ofiarê zarłwno swe szczêście rodzinne jak i sprawy zawodowe. Kobieta dziś urodzona - zazwyczaj rłwnież jest zmysłową i kokietuje mêżczyzn. Zmienna - pożąda wrażeą i podlega nastrojom. Łatwo jej przychodzi zerwanie narzeczeąstwa, a swe małżeąstwo traktuje dośŚ niedbale. Jest natomiast silnie przywiązana do dzieci, a w razie separacji z mêżem - walczy o nie zaciekle. Dziecko dziś urodzone potrzebuje jak najwiêkszej opieki moralnej i starannego wychowania. Dziêki jego zdolnościom wysiłki wychowawcłw wydadzą jak najlepsze rezultaty. Kto urodził siê dzisiaj - powinien dążyŚ do tego, aby opanowaŚ swą zmysłowośŚ i nadmierną wrażliwośŚ.Gry Planszowe | Internet Speed Test | smieszne filmiki | Kurs instruktora strzelectwa