Zaloguj | Zarejestruj | Pomoc

Horoskop urodzinowy

Pozwala przewidzieć życie osoby urodzonej w danym dniu, poprzez analizę układu planet w momencie urodzin, pozwala wskazać Twe silne i słabe strony.

Pomaga odkryć Ci wrodzone talenty i zdolności, odkrywa paranormalne czynniki przynoszące szczęście lub kłopoty (numery, liczby daty etc).

Wskazuje najważniejsze momenty w życiu, wraz z próbą wskazania odpowiedzi jaką drogę wybrać w momencie rozterki.

Wybierz miesiąc:


-> Styczeń
-> Luty
-> Marzec
-> Kwiecień
-> Maj
-> Czerwiec
-> Lipiec
-> Sierpień
-> Wrzesień
-> Październik
-> Listopad
-> Grudzień

Losowy horoskop (na dzień 17 wrzesnia)


Zamiłowany w wojskowości - toruje sobie najchêtniej w życiu drogê przy użyciu siły, co mu siê w koącu udaje, dziêki jego energii i zdolnościom wykonawczym. Nastrojony opozycyjnie i nieustêpliwie - usposobiony jest napastniczo. Toteż nierzadko wprowadza rozdwojenie i nieporozumienia miêdzy swe otoczenie lub znajomych - wywołując pośrłd nich zamieszanie. Zamkniêty w sobie - wrażliwy jest i nerwowy - trudno go zadowoliŚ. Dziwny to człowiek - a wnêtrze jego prawdziwe zostaje najczêściej nieznane innym ludziom... A jednak wywiera na nich wpływ przyciągający i jest otoczony przez innych. Wyrachowany - wszystko rozważa naprzłd jak najstaranniej i rzadko tylko działa pod wpływem impulsu. Piêkno fizyczne i zmysłowe robi naą duże wrażenie, gdyż jest kochliwy i subtelny. Wrażliwy na sztukê - nie jest pozbawionym natchnieą duchowych. Wady polegają na chêci opanowania innych, mieszania siê do cudzych spraw i nieuzasadnionym, najczêściej, krytykowaniu wad i pomyłek otoczenia. Odczuwa on wielki szacunek dla osłb dobrze sytuowanych, zamożnych i wysoko postawionych, przy czym nierzadko przejawia fałszywą dumê i niezdrowe ambicje. Jest to czciciel pieniêdzy dla samych pieniêdzy - nie liczący siê z przyjemnościami lub komfortem, jaki za nie można osiągnąŚ. Są to wszystko charakterystyczne cechy typu nierozwiniêtego, ktłry narzeka na ograniczające go warunki życiowe, nie chce spełniaŚ swych obowiązkłw i obwinia wszystkich dookoła o swe niepowodzenia. Pragnąłby on osiągnąŚ powodzenie praktyczne, a gdy mu siê nie udaje - staje siê niecierpliwym, podrażnionym, niezadowolonym. Typ rozwiniêty - natomiast - łatwo przezwyciêża trudności życiowe i zdobywa powodzenie. DośŚ agresywny - osiągnie zwyciêstwo nad swymi wrogami - wpływowymi i licznymi. Może nawet uzyskaŚ sławê - ale dziêki swej wojowniczej naturze -rozminąŚ siê ze szczêściem w życiu.Gry Planszowe | Internet Speed Test | smieszne filmiki | Kurs instruktora strzelectwa