Zaloguj | Zarejestruj | Pomoc

Horoskop urodzinowy

Pozwala przewidzieć życie osoby urodzonej w danym dniu, poprzez analizę układu planet w momencie urodzin, pozwala wskazać Twe silne i słabe strony.

Pomaga odkryć Ci wrodzone talenty i zdolności, odkrywa paranormalne czynniki przynoszące szczęście lub kłopoty (numery, liczby daty etc).

Wskazuje najważniejsze momenty w życiu, wraz z próbą wskazania odpowiedzi jaką drogę wybrać w momencie rozterki.

Wybierz miesiąc:


-> Styczeń
-> Luty
-> Marzec
-> Kwiecień
-> Maj
-> Czerwiec
-> Lipiec
-> Sierpień
-> Wrzesień
-> Październik
-> Listopad
-> Grudzień

Losowy horoskop (na dzień 26 kwietnia)


Odznacza siê silną wolą, poczuciem własnej godności, niezłomnością, autokratyzmem, stałością - co potêguje siê z wiekiem. Jest to człowiek mądry, rozważny, uzdolniony w wielu kierunkach - jednostka dodatnia w życiu społecznym. Do celu jaki sobie raz postawił - dąży z wielką wytrwałością i hartem ducha. Myśli przy tym tylko o samym sobie, ale ma rłwnież na oku i dobro całej swej rodziny - bowiem człowiek w tym dniu urodzony potrafi byŚ dobrym ojcem. Ma wrodzoną zdolnośŚ przenikania tego co ukryte, tajemnicze, a także i wszechstronne zrozumienie sytuacji życiowych, dziêki czemu osiąga popularnośŚ w swej sferze i może siê nawet wznieśŚ wyżej. Odznacza siê silną wolą. Cechują go intensywne przeżycia psychiczne. Uwielbia wszelkie piêkno - zarłwno w sztuce, w życiu jak i w przyrodzie. Jest też wielkim zwolennikiem płci odmiennej i potrafi kochaŚ namiêtnie. Lubi śpiew. Do szczêścia dąży przez miłośŚ. Jest oszczêdny, lecz nie egoistyczny. Dziêki swym studiom może zdobyŚ wiedzê i zyskaŚ uznanie ogłlne. W życiu odnosi przeważnie zwyciêstwa dziêki swym zdolnościom intelektualnym i tryumfuje nad wrogami. Jak już bowiem wspominaliśmy -jego umysł jest bogato obdarzony od przyrody. Jego dążeniem jest osiągniêcie szczêścia domowego i rodzinnego a przy tym nie zapomina troszczyŚ siê rłwnież o zdobycie majątku. Jednakże należy zastrzec, że urodziny z tego dnia dają dwa typy: Jeden - o usposobieniu filozoficznym - pogrąża siê w studiach, lubi rozmyślaŚ w samotności oddając siê kontemplacji, dążąc do celłw wysokich. Typ drugi &Gry Planszowe | Internet Speed Test | smieszne filmiki | Kurs instruktora strzelectwa