Zaloguj | Zarejestruj | Pomoc

Horoskop urodzinowy

Pozwala przewidzieć życie osoby urodzonej w danym dniu, poprzez analizę układu planet w momencie urodzin, pozwala wskazać Twe silne i słabe strony.

Pomaga odkryć Ci wrodzone talenty i zdolności, odkrywa paranormalne czynniki przynoszące szczęście lub kłopoty (numery, liczby daty etc).

Wskazuje najważniejsze momenty w życiu, wraz z próbą wskazania odpowiedzi jaką drogę wybrać w momencie rozterki.

Wybierz miesiąc:


-> Styczeń
-> Luty
-> Marzec
-> Kwiecień
-> Maj
-> Czerwiec
-> Lipiec
-> Sierpień
-> Wrzesień
-> Październik
-> Listopad
-> Grudzień

Losowy horoskop (na dzień 28 sierpnia)


Jest to człowiek prawy, dojrzały wewnêtrznie. Jego przyzwyczajenia są zrłwnoważone i unormowane, a instynkty szlachetne. Wszelkie obowiązki życiowe spełnia nienagannie, a jego honor jest niepokalany. Ma on silnie rozwiniête poczucie wielkości duchowej i wzniosłe dążenia. Myśli jego są natchnione i uduchowione, świadomy jest swej potêgi duchowej i wyższości nad innymi ludźmi. Wierny i poświêcający siê przyjaciel - doskonale potrafi argumentowaŚ i dowodziŚ: jako oponent jest niezwalczony. Sam bêdzie źrłdłem swej kariery, a powodzenie swe w życiu bêdzie zawdziêczał własnym zdolnościom wykonawczym, zarłwno jak i niezwykle rozwiniêtemu intelektowi. Może rłwnież osiągnąŚ powodzenie w zakresie literatury i sztuki. Życie jego przeważnie upływa rłwno i spokojnie, a uznanie ogłlne jakim siê cieszyŚ bêdzie, jest zasłużone w całej pełni. Dziêki swym świetnym zdolnościom analitycznym może osiągnąŚ powodzenie jako krytyk muzyczny i literacki. Wady. Nie lubi wysilaŚ siê zbytnio nad ciêżką pracą. Nieraz jest zbyt oziêbły, za mało uczuciowy, wykazuje też zbyt mało ambicji oraz instynkty wojownicze. Jak wychowaŚ dziecko dziś urodzone? Jest ono prawdziwym "dzieckiem natury". Zainteresowania jego są bardzo wszechstronne, uwielbia piêkno przyrody, ma silne sympatie i antypatie i odznacza siê darem bystrej obserwacji. Łatwo wszystko pojmuje nieraz wykazuje przedwczesną dojrzałośŚ i już w okresie dzieciąstwa wykazuje talent do interesłw. Wychowawcy takiego dziecka powinni staraŚ siê o to, aby nie kierowało ono swej uwagi na rzeczy ujemne, jak wady towarzyszy lub przywary otoczenia, gdyż inaczej może siê w nim rozwinąŚ zamiłowanie do krytykowania i potêpiania innych - co potem może mu zatruŚ całe życie.Gry Planszowe | Internet Speed Test | smieszne filmiki | Kurs instruktora strzelectwa