Zaloguj | Zarejestruj | Pomoc

Horoskop urodzinowy

Pozwala przewidzieć życie osoby urodzonej w danym dniu, poprzez analizę układu planet w momencie urodzin, pozwala wskazać Twe silne i słabe strony.

Pomaga odkryć Ci wrodzone talenty i zdolności, odkrywa paranormalne czynniki przynoszące szczęście lub kłopoty (numery, liczby daty etc).

Wskazuje najważniejsze momenty w życiu, wraz z próbą wskazania odpowiedzi jaką drogę wybrać w momencie rozterki.

Wybierz miesiąc:


-> Styczeń
-> Luty
-> Marzec
-> Kwiecień
-> Maj
-> Czerwiec
-> Lipiec
-> Sierpień
-> Wrzesień
-> Październik
-> Listopad
-> Grudzień

Horoskop na dni sierpnia


Porada: kliknij w datę aby przeczytać pełny opis

-> 1 sierpnia - Uprzejmy, szczodry, potrafi byŚ władcą szlachetnym.
-> 2 sierpnia - Jest nieustraszonym w obronie osłb kochanych.
-> 3 sierpnia - Umie łączyŚ siê harmonijnie we wspłłpracy z innymi.
-> 4 sierpnia - Jest niezwykle uczuciowym, wrażliwym, a nawet natchnionym człowiekiem.
-> 5 sierpnia - Niechaj siê nie poddaje zmysłowości i namiêtnościom - lecz stara siê wznieśŚ ponad nie.
-> 6 sierpnia - Nawet w najgorszych okazjach nie porzuca swych przyjaciłł.
-> 7 sierpnia - Robi doskonały użytek ze swych zdolności.
-> 8 sierpnia - Niechaj nie traci czasu na puste rozrywki i kaprysy.
-> 9 sierpnia - Żyje samodzielnie i niewiele sobie robi ze zdania innych ludzi.
-> 10 sierpnia - Pragnie w czyn wcieliŚ swe ideały.
-> 11 sierpnia - Może wznieśŚ siê ponad sferą pochodzenia.
-> 12 sierpnia - Cieszy siê poparciem osłb wyżej stojących.
-> 13 sierpnia - Jest dyskretny i dobrze siê orientuje w ludzkich charakterach.
-> 14 sierpnia - Samodzielny, pomysłowy - ufa w swe szczêście życiowe.
-> 15 sierpnia - Wyrłżnia siê pośrłd swego otoczenia, a inni ludzie poddają siê jego kierownictwu.
-> 16 sierpnia - Chociaż jego zachowanie siê jest nieraz szorstkie - lecz serce poczciwe.
-> 17 sierpnia - Z powodu swej namiêtności może naraziŚ siê na przykrości ze strony pici odmiennej.
-> 18 sierpnia - Tle siê czuje na stanowisku podwładnego, gdyż sam pragnie rządziŚ.
-> 19 sierpnia - Zawsze gotłw jest do wykorzystania nadarzających siê okazji życiowych.
-> 20 sierpnia - Dąży z uporem do celu, jaki sobie raz nakreślił.
-> 21 sierpnia - Tego życie wypełniają dzieła pożyteczne.
-> 22 sierpnia - Wyrłżnia siê swymi zdolnościami krytycznymi i analitycznymi.
-> 23 sierpnia - Nic nie robi połowicznie, lecz wszystko spełnia gorliwie i z entuzjazmem.
-> 24 sierpnia - Długo zachowa swe siły i może osiągnąŚ wiek sêdziwy.
-> 25 sierpnia - Myśli logicznie i okazuje w życiu dużo taktu.
-> 26 sierpnia - Pracowity, marzycielski, chêtnie opiekuje siê słabszymi.
-> 27 sierpnia - Poważny, głêboki - zdolnym jest do pracy wytrwałej.
-> 28 sierpnia - Ma silnie rozwiniête poczucie wielkości duchowej, a jego instynkty są szlachetne.
-> 29 sierpnia - Łatwo zarabia pieniądze, ale rłwnież szybko je wydaje.
-> 30 sierpnia - Łatwo przesadza w analizowaniu i krytykowaniu innych.
-> 31 sierpnia - Spokojny, szlachetny - zachowuje siê prosto i naturalnie.Gry Planszowe | Internet Speed Test | smieszne filmiki | Kurs instruktora strzelectwa