Zaloguj | Zarejestruj | Pomoc

Horoskop urodzinowy

Pozwala przewidzieć życie osoby urodzonej w danym dniu, poprzez analizę układu planet w momencie urodzin, pozwala wskazać Twe silne i słabe strony.

Pomaga odkryć Ci wrodzone talenty i zdolności, odkrywa paranormalne czynniki przynoszące szczęście lub kłopoty (numery, liczby daty etc).

Wskazuje najważniejsze momenty w życiu, wraz z próbą wskazania odpowiedzi jaką drogę wybrać w momencie rozterki.

Wybierz miesiąc:


-> Styczeń
-> Luty
-> Marzec
-> Kwiecień
-> Maj
-> Czerwiec
-> Lipiec
-> Sierpień
-> Wrzesień
-> Październik
-> Listopad
-> Grudzień

Horoskop na dni wrzesnia


Porada: kliknij w datę aby przeczytać pełny opis

-> 1 wrzesnia - Może okazaŚ zdolności dziennikarskie i literackie.
-> 2 wrzesnia - Bêdzie zbieraŚ żniwo, chociaż nie zawsze troszczył siê o siew.
-> 3 wrzesnia - Jest elegancki i lubi byŚ wyrłżnianym.
-> 4 wrzesnia - Wywiera duży wpływ na osoby płci odmiennej.
-> 5 wrzesnia - Niechaj nie zagłêbia siê zbytnio w drobiazgach, lecz dąży do ujêcia całości.
-> 6 wrzesnia - Lepszy jest na stanowisku podwładnego, aniżeli naczelnika.
-> 7 wrzesnia - Odznacza siê niezwykłą wrażliwością i zdolnością wyczuwania.
-> 8 wrzesnia - Dąży do celłw odległych i gorliwie ugania siê za szczêściem.
-> 9 wrzesnia - Mądry, przezorny, myśli o przyszłości, a jego idee są niezwykłe.
-> 10 wrzesnia - Zrêczny analityk - pragnie byŚ popularnym.
-> 11 wrzesnia - Chociaż nieraz jest trochê szorstki - można na nim polegaŚ.
-> 12 wrzesnia - Powiedzie mu siê w handlu i wspłłdziałaniu z innymi.
-> 13 wrzesnia - Wyrłżnia siê swymi zdolnościami dyplomatycznymi i potrafi byŚ dobrym pośrednikiem.
-> 14 wrzesnia - Bystry, przenikliwy, zgłêbia tajniki przyrody.
-> 15 wrzesnia - Impulsywny, entuzjastyczny, chêtnie pracuje dla dobra społeczeąstwa.
-> 16 wrzesnia - Zamkniêty w sobie - niezbyt jest towarzyskim.
-> 17 wrzesnia - Jest nastrojony opozycyjnie i trudno jest go zadowoliŚ.
-> 18 wrzesnia - Skupia dookoła siebie licznych przyjaciłł.
-> 19 wrzesnia - Jest człowiekiem poważnym, wyrłżniającym siê swoim patriotyzmem.
-> 20 wrzesnia - Chociaż usposobiony jest egoistycznie - łatwo przejmuje siê ideałami.
-> 21 wrzesnia - Ma umysł ruchliwy; niechaj strzeże siê przesady.
-> 22 wrzesnia - Przez zwątpienie i sceptycyzm dojdzie do prawdy.
-> 23 wrzesnia - Jest człowiekiem ekscentrycznym, poszukującym rozwiązania tajemnic życia.
-> 24 wrzesnia - Odważny, niezależny - idzie swą własną drogą w życiu.
-> 25 wrzesnia - Jest dobrym obserwatorem, a jego intelekt jest wysokiego gatunku.
-> 26 wrzesnia - Jest człowiekiem uprzejmym, lubianym ogłlnie.
-> 27 wrzesnia - Jest zaciêty i pracowity, lecz nie wiadomo, czy bêdzie zbieraŚ rezultaty swych wysiłkłw.
-> 28 wrzesnia - Jest człowiekiem wojowniczym, obdarzonym zdolnościami artystycznymi.
-> 29 wrzesnia - Tego w życiu czekają wysiłki i dzieła niezwykłe.
-> 30 wrzesnia - Jest zwolennikiem sprawiedliwości.Gry Planszowe | Internet Speed Test | smieszne filmiki | Kurs instruktora strzelectwa