Zaloguj | Zarejestruj | Pomoc

Horoskop urodzinowy

Pozwala przewidzieć życie osoby urodzonej w danym dniu, poprzez analizę układu planet w momencie urodzin, pozwala wskazać Twe silne i słabe strony.

Pomaga odkryć Ci wrodzone talenty i zdolności, odkrywa paranormalne czynniki przynoszące szczęście lub kłopoty (numery, liczby daty etc).

Wskazuje najważniejsze momenty w życiu, wraz z próbą wskazania odpowiedzi jaką drogę wybrać w momencie rozterki.

Wybierz miesiąc:


-> Styczeń
-> Luty
-> Marzec
-> Kwiecień
-> Maj
-> Czerwiec
-> Lipiec
-> Sierpień
-> Wrzesień
-> Październik
-> Listopad
-> Grudzień

Horoskop na dzień 15 marca


W naturze swej ma dużo sympatii i życzliwości dla innych: pragnie żyŚ w zgodzie ze wszystkimi. Odczuwa wszystko bardzo ostro i głêboko, chociaż rzadko tylko wyraża na zewnątrz swe wzruszenia. W życiu przechodzi zazwyczaj rłżne doświadczenia i przejścia. Jest to jednak człowiek wytrzymały, ktłry potrafi okazaŚ opłr napaściom, jakich mu nie szczêdzą wrogowie. Zazwyczaj też osiąga w życiu swe cele - nie tracąc majątku, honoru, opinii. Umysł jego przenikliwy i bystry, ambicje wysokie, wiara niezłomna, a intencje czyste. Mimo to jednak nie zawsze zostaje należycie zrozumiany przez swoje otoczenie. Może zostaŚ człowiekiem wybitnym lub zająŚ dobre stanowisko i cieszyŚ siê ogłlnym szacunkiem. Gdy sam pochodzi ze sfer wyższych - może osiągnąŚ karierê życiową przez zwyciêstwo odniesione nad swymi wrogami. Pochodząc zaś ze środowiska niskiego - może zrobiŚ majątek w służbie człowieka potêżnego lub wybitnego. Wnêtrze jego duszy jest subtelne i delikatne, a wrażliwośŚ potêguje siê z wiekiem. To co doprowadza do podrażnienia innych ludzi - on znosi spokojnie i z poddaniem siê. Zarłwno mêżczyzna jak i kobieta urodzeni tego dnia, mają zazwyczaj liczniejsze potomstwo i bardzo są do swych dzieci przywiązani. Zbyt są jednakże tolerancyjni i pobłażający, aby można było ich uważaŚ za dobrych rodzicłw. Co mu grozi. Chociaż w życiu wiele siê trudzi i ciêżko pracuje, bywa iż rezultaty przezeą osiągniête nie odpowiadają wysiłkom i oczekiwaniom. Stanowisko, jakie może osiągnąŚ nie zawsze jest trwałe i może na nim byŚ narażony na przewroty lub spłźnione wyrzuty sumienia. Wady tych urodzin - to przywiązanie do użycia, dobrze zastawionego stołu, lub środkłw odurzających. Taki człowiek lubi towarzystwo osłb płci odmiennej i najczêściej podpada pod ich władzê. Gdy nie potrafi oprzeŚ siê swym namiêtnościom i pozwala sobie na wszystko - może osłabiŚ swłj wrażliwy organizm.Gry Planszowe | Internet Speed Test | smieszne filmiki | Kurs instruktora strzelectwa