Zaloguj | Zarejestruj | Pomoc

Horoskop urodzinowy

Pozwala przewidzieć życie osoby urodzonej w danym dniu, poprzez analizę układu planet w momencie urodzin, pozwala wskazać Twe silne i słabe strony.

Pomaga odkryć Ci wrodzone talenty i zdolności, odkrywa paranormalne czynniki przynoszące szczęście lub kłopoty (numery, liczby daty etc).

Wskazuje najważniejsze momenty w życiu, wraz z próbą wskazania odpowiedzi jaką drogę wybrać w momencie rozterki.

Wybierz miesiąc:


-> Styczeń
-> Luty
-> Marzec
-> Kwiecień
-> Maj
-> Czerwiec
-> Lipiec
-> Sierpień
-> Wrzesień
-> Październik
-> Listopad
-> Grudzień

Horoskop na dzień 30 maja


Jest to człowiek niezależny, dążący do wolności - o charakterze dośŚ sympatycznym. Wiara w siebie, poczucie własnej godności i pełnia świadomości własnych sił - to jego najwybitniejsze cechy charakteru. Ma on dobre intencje - ale nieraz jest zbyt rozproszony. Wszystko co dotyczy życia umysłowego żywo go interesuje; dąży do rozwoju wszechstronnego wykształcenia i wysubtelnienia przez nieustanną aktywnośŚ myślową. Umysł jego jest obdarzony własnościami specjalnymi. Potrafi on zajmowaŚ siê takimi rzeczami, jakie niecierpliwią innych. Ma zdolności do układania i rozwiązywania szarad, rebusłw, rozstrzygania zagadkowych problemłw, odkrywania tajemnic itp Bardzo wszechstronny w swych zainteresowaniach - robi kilka rzeczy naraz - nieraz też zawłd jego jest podwłjny. Ta podwłjnośŚ w życiu człowieka urodzonego dzisiaj odgrywa dośŚ dużą rolê i nieraz spotykają go przeżycia podwłjnego rodzaju. Kobieta urodzona dzisiaj nieraz ma dwłch mêżłw lub też przeżywa kilka dłuższych związkłw. Kto urodził siê dzisiaj wyrłżnia siê swą szeroką wiedzą, wpływami i autorytetem. Jego stanowisko życiowe zazwyczaj ustala siê w połowie życia - i jest to zazwyczaj jakaś dobra pozycja. Umysł jego wykazuje specjalne uzdolnienie do panowania nad innymi. Czeka go ewentualnośŚ małżeąstwa z cudzoziemką. Na ogłł wiedzie mu siê w życiu. Wady. Chêtnie pozuje, jest dumny, samowolny i zaniedbuje swe obowiązki. Co mu grozi. Ugania siê za sensacją, co ściągnie na niego poważne przykrości życiowe.Gry Planszowe | Internet Speed Test | smieszne filmiki | Kurs instruktora strzelectwa