Zaloguj | Zarejestruj | Pomoc

Horoskop urodzinowy

Pozwala przewidzieć życie osoby urodzonej w danym dniu, poprzez analizę układu planet w momencie urodzin, pozwala wskazać Twe silne i słabe strony.

Pomaga odkryć Ci wrodzone talenty i zdolności, odkrywa paranormalne czynniki przynoszące szczęście lub kłopoty (numery, liczby daty etc).

Wskazuje najważniejsze momenty w życiu, wraz z próbą wskazania odpowiedzi jaką drogę wybrać w momencie rozterki.

Wybierz miesiąc:


-> Styczeń
-> Luty
-> Marzec
-> Kwiecień
-> Maj
-> Czerwiec
-> Lipiec
-> Sierpień
-> Wrzesień
-> Październik
-> Listopad
-> Grudzień

Horoskop na dzień 30 sierpnia


Jest to człowiek, ktłry młwi innym przykrości "dla ich własnego dobra". Skromny, zamkniêty w sobie - nie można powiedzieŚ, aby nie był towarzyski, ale czêsto w towarzystwie, zwłaszcza osłb płci odmiennej -zachowuje siê niezrêcznie. Jest zwolennikiem piêkna, ładnych kostiumłw i okazałych wystąpieą publicznych - sam jednak niechêtnie wysuwa siê naprzłd - gdyż jest bardzo wrażliwy, ostrożny i delikatny. Intelekt jego jest bardzo aktywny, bystry i obfituje w rłżnorodne idee. Ma zdolności naukowe i na tym polu może osiągnąŚ pewne plusy. Dziêki swej wielkiej wrażliwości zależnym jest w wysokim stopniu od otoczenia. Antypatyczne - silnie działa mu na nerwy. Może osiągnąŚ powodzenie w zakresie statystyki a także wszelkich produktłw ziemi, jak bawełna, len, konstrukcje drzewne, rośliny medyczne lub wszelkie pokarmy Usposobienie jego jest uprzejme i szlachetne, uczucia wierne a charakter prawy i czysty. Małżeąstwo jednak niezbyt go interesuje i w nim czekają go nieraz przykrości. Wady. Chêtnie miesza siê do spraw innych ludzi, jest niechêtny, nieporządny, niedbały, co może sprowadziŚ na niego trudności życiowe. Jego tendencje analityczne są bardzo silne i każdą rzecz potrafi rozłożyŚ na najmniejsze czêści składowe i rozdrobniŚ na kawałeczki. Przez swą krytykê odbiera odwagê czynu zarłwno sobie jak i innym zwłaszcza ludziom mniej uzdolnionym w dowodzeniu. Nieraz drażni swymi krytykami otoczenie. Wszêdzie widzi wady i ułomności - tylko własnych błêdłw wcale nie dostrzega. Ale z drugiej strony trzeba przyznaŚ, że on nie chciałby nikomu wyrządzaŚ specjalnie przykrości swym niemiłosiernym krytykowaniem: gani innych - chcąc im przyjśŚ z pomocą. Choroby jakie mogą mu groziŚ ewentualnie - to w pierwszej linii niedomagania kiszek. Powinien jak najmniej używaŚ lekarstw, gdyż jego organizm jest bardzo wrażliwy, a wszelkie zbyt silne medykamenty szkodzą mu wyraźnie. W razie zachorowania - sama przyroda jego organizmu najwiêcej siê przyczyni do wyzdrowienia.Gry Planszowe | Internet Speed Test | smieszne filmiki | Kurs instruktora strzelectwa