Zaloguj | Zarejestruj | Pomoc

Horoskop urodzinowy

Pozwala przewidzieć życie osoby urodzonej w danym dniu, poprzez analizę układu planet w momencie urodzin, pozwala wskazać Twe silne i słabe strony.

Pomaga odkryć Ci wrodzone talenty i zdolności, odkrywa paranormalne czynniki przynoszące szczęście lub kłopoty (numery, liczby daty etc).

Wskazuje najważniejsze momenty w życiu, wraz z próbą wskazania odpowiedzi jaką drogę wybrać w momencie rozterki.

Wybierz miesiąc:


-> Styczeń
-> Luty
-> Marzec
-> Kwiecień
-> Maj
-> Czerwiec
-> Lipiec
-> Sierpień
-> Wrzesień
-> Październik
-> Listopad
-> Grudzień

Horoskop na dzień 5 marca


Umysł jego niezwykle ostry, ambitny, wnikliwy - obdarzony jest zdecydowaniem i umiejêtnością kierowania swych sił do określonego celu. Nie wahając siê - dąży za tym co widzi i czego pragnie. Czuje on jakby, że jego droga życiowa jest już naprzłd wyznaczona i szybko nią pośpiesza. Mądry, energiczny - okazuje zainteresowanie medycyną i chirurgią. Zazwyczaj odbywa dalekie podrłże - nieraz do krajłw mniej znanych. Jego niezwykle wrażliwa natura reaguje natychmiast na każdy bodziec zewnêtrzny - czy umysłowy, czy też uczuciowy lub towarzyski, a wszelkie narkotyki wywierają naą niezwykle silne działanie. Toteż wskazaną jest duża ostrożnośŚ w stosowaniu narkotykłw w ogłle, gdyż raz przyzwyczaiwszy swłj organizm do czegoś - tylko z wielkim trudem daje siê odzwyczaiŚ. W stosunku do innych ludzi jest tolerancyjny i protekcjonalny, a jego chêŚ pomagania bywa nieraz umiejêtnie wykorzystywana na jego szkodê. Nieraz może siê znowu zdarzyŚ, że nie jest zrozumiany przez swe otoczenie - a włwczas odsuwa siê od towarzystwa ludzi i szuka samotności. Jego styl literacki trudno poddaje siê określeniu, gdyż jest tak plastyczny, że zmienia siê zupełnie w zależności od nastroju, w jakim znajduje siê autor. W wypadku przemawiania publicznego - styl swej mowy dostosowuje do audytorium. Czego siê strzec winien. Nierzadko pośrłd otoczenia składającego siê z ludzi banalnych i przeciêtnych - ogarnia go głêboka têsknota wewnêtrzna za czymś wyższym i bardziej idealnym; odczuwa włwczas żywe niezadowolenie i pod jego wpływem może popełniaŚ niezrêczności towarzskie lub naraziŚ siê innym ludziom. Wiêcej uwagi zwraca na treśŚ aniżeli na formê. Ale to lekceważenie form towarzyskich i przypisywanie wyłącznego znaczenia jedynie uczuciom -może go doprowadziŚ do dużych dysonansłw życiowych i nieporozumieą.Gry Planszowe | Internet Speed Test | smieszne filmiki | Kurs instruktora strzelectwa